Διοικητικά Συμβούλια

Τα Δ.Σ. της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων από το 2011 έως σήμερα (με διετή θητεία)

 

2016

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίου Κώστας
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Έφη
 5. Μέλος: Ρουμπάνη Νίκη
 6. Μέλος: Παπαθεοδώρου Κάλλια
 7. Μέλος: Τσαγκαράκης Μανώλης

Αναπληρωματικά μέλη: Ευθυμίου Βούλα, Λάνταβου Ευτυχία

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Δράκος Μάκης, Κωτσόγιαννης Δημήτρης, Σοφρά Βασιλική

 

 

2014

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίου Κώστας
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Έφη
 5. Μέλος: Ρουμπάνη Νίκη
 6. Μέλος: Παπαθεοδώρου Κάλλια
 7. Μέλος: Τσαγκαράκης Μανώλης

Αναπληρωματικά μέλη: Ευθυμίου Βούλα, Δράκος Ευθύμιος

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Σοφρά Βασιλική, Γιαννάκης Νίκος, Κωτσόγιαννης Δημήτρης

 

 

 

2012

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίου Κώστας
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Δράκος Ευθύμιος
 5. Μέλος: Ρουμπάνη Νίκη
 6. Μέλος: Παπαθεοδώρου Κάλλια
 7. Μέλος: Ρούσσου Έφη
 8. Αναπληρωματικά μέλη: Φιλιππόπουλος Νίκος, Δαμιανάκη Φανή

       Εξελεγκτική Επιτροπή: Δημοπούλου Μάχη, Κωτσόγιαννης Δημήτρης, Δαβιλά Ελένη

 

 

2011

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίου Κώστας
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Έφη
 5. Μέλος: Ρουμπάνη Νίκη
 6. Μέλος: Παπαθεοδώρου Κάλλια
 7. Μέλος: Αλεξανδράτου Στέλλα

Αναπληρωματικά μέλη: Λάνταβου Ευτυχία, Γιαννάκης Νίκος

 

         Εξελεγκτική Επιτροπή: Δημοπούλου Μάχη, Κωτσόγιαννης Δημήτρης, Δαβιλά Ελένη

 

 

Τα Δ.Σ. της Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων

 

από το 1982 μέχρι το 2011

 

 

 

2011

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίου Κώστας
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Έφη
 5. Μέλος: Ρουμπάνη Νίκη
 6. Μέλος: Παπαθεοδώρου Κάλλια
 7. Μέλος: Αλεξανδράτου Στέλλα

Αναπληρωματικά μέλη: Λάνταβου Ευτυχία, Γιαννάκης Νίκος

 

         Εξελεγκτική Επιτροπή: Δημοπούλου Μάχη, Κωτσόγιαννης Δημήτρης, Δαβιλά Ελένη

 

 

 

2010

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίου Κώστας
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Έφη
 5. Μέλος: Ρουμπάνη Νίκη
 6. Μέλος: Παπαθεοδώρου Κάλλια
 7. Μέλος: Λάνταβου Ευτυχία

Αναπληρωματικά μέλη: Αλεξανδράτου Στέλλα, Δράκος Ευθύμιος

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Δημοπούλου Μάχη, Κωτσόγιαννης Δημήτρης, Δαβιλά Ελένη

 

 

 

2009

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίου Κώστας
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Έφη
 5. Μέλος: Ρουμπάνη Νίκη
 6. Παπαθεοδώρου Κάλλια
 7. Μέλος: Λάνταβου Ευτυχία

Αναπληρωματικά μέλη: Γιαννάκης Νίκος, Αλεξανδράτου Στέλλα

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Δημοπούλου Μάχη, Κωτσόγιαννης Δημήτρης, Δαβιλά Ελένη

 

 

 

2008

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίου Κώστας
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Έφη
 5. Μέλος: Ρουμπάνη Νίκη
 6. Παπαθεοδώρου Κάλλια
 7. Μέλος: Λάνταβου Ευτυχία

Αναπληρωματικά μέλη: Γιαννάκης Νίκος, Παραστατίδου Ελένη

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Κωτσόγιαννης Δημήτρης, Δαβιλά Ελένη, Μενδρινού Σμαρούλα

 

 

 

2007

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίου Κώστας
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Έφη
 5. Μέλος: Παπαθεοδώρου Κάλλια
 6. Μέλος: Λάνταβου Ευτυχία
 7. Μέλος: Δουβανά Αναστασία

Αναπληρωματικά μέλη: Κορίτσογλου Μάρθα, Παραστατίδου Ελένη

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Δαβιλά Ελένη, Κωτσόγιαννης Δημήτρης, Μενδρινού Σμαρούλα

 

 

 

2006

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίου Κώστας
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Έφη
 5. Μέλος: Παπαθεοδώρου Κάλλια
 6. Μέλος: Λάνταβου Ευτυχία
 7. Μέλος: Κορίτσογλου Μάρθα

Αναπληρωματικά μέλη: Παυλικιάνη Κυριακή, Πλέσσα Ελισάβετ

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Κωτσόγιαννης Δημήτρης, Δαβιλά Ελένη, Χαρμαλιά Σταυρούλα

 

 

 

2005

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίου Κώστας
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Έφη
 5. Μέλος: Κορίτσογλου Μάρθα
 6. Μέλος: Πλέσσα Ελισάβετ
 7. Μέλος: Λάνταβου Ευτυχία

Αναπληρωματικό μέλος: Κορκού Αγγελική

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Παπαθεοδώρου Κάλλια, Κωτσόγιαννης Δημήτρης, Δαβιλά Ελένη

 

 

 

2004

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίου Κώστας
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Έφη
 5. Μέλος: Κορίτσογλου Μάρθα
 6. Μέλος: Κορκού Αγγελική
 7. Μέλος: Σαρροπούλου Σύλβια

Αναπληρωματικά μέλη: Χάσουλα Χάρις, Λάνταβου Ευτυχία

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Παπαθεοδώρου Κάλλια, Κωτσόγιαννης Δημήτρης, Δαβιλά Ελένη

 

 

 

2003

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίου Κώστας
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Έφη
 5. Μέλος: Κορίτσογλου Μάρθα
 6. Μέλος: Χάσουλα Χάρις
 7. Μέλος: Κορκού Αγγελική

Αναπληρωματικό μέλος: Λάνταβου Ευτυχία

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Παπαθεοδώρου Κάλλια, Κωτσόγιαννης Δημήτρης, Δαβιλά Ελένη

 

 

 

2002

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίου Κώστας
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Έφη
 5. Μέλος: Μπρισκόλα Ηρώ
 6. Μέλος: Δεσεκόπουλος Νίκος
 7. Μέλος: Κορίτσογλου Μάρθα

Αναπληρωματικό μέλος: Εφετζή Τζούλια

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Παπαθεοδώρου Κάλλια, Κωτσόγιαννης Δημήτρης, Δαβιλά Ελένη

 

 

 

2001

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίου Κώστας
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Έφη
 5. Μέλος: Μπρισκόλα Ηρώ
 6. Μέλος: Κορίτσογλου Μάρθα
 7. Μέλος: Εφετζή Τζούλια

Αναπληρωματικά μέλη: -

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Παπαθεοδώρου Κάλλια, Γρυπάρης Απόστολος, Δαβιλά Ελένη

 

 

 

2000

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίου Κώστας
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Έφη
 5. Μέλος: Μπρισκόλα Ηρώ
 6. Μέλος: Κακαρδάκης Σπύρος
 7. Μέλος: Λαζάρου Όλυα

Αναπληρωματικά μέλη: Κουμαντάκη Δήμητρα, Λιάκου Μαρία

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Ανούση Ρένα, Τσιούρης Θανάσης, Δαβιλά Ελένη

 

 

 

1999

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίου Κώστας
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Έφη
 5. Μέλος: Μπρισκόλα Ηρώ
 6. Μέλος: Λαζάρου Όλυα
 7. Μέλος: Μενδρινού Σμαρούλα

Αναπληρωματικά μέλη: Λαζάρου Σωτηρία, Παπαδοπούλου Θεοδοσία

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Ανούση Ρένα, Τσιούρης Θανάσης, Δαβιλά Ελένη

 

 

 

1998

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Ευαγγελίου Κώστας
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Κωτσόγιαννης Δημήτρης
 5. Μέλος: Ρούσσου Έφη
 6. Μέλος: Αγγελόπουλος Κώστας
 7. Μέλος: Καλογιαννίδου Φανή

Αναπληρωματικά μέλη: Σοφιανόπουλος Θόδωρος, Λαζάρου Σωτηρία

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Ανούση Ρένα, Τσιούρης Θανάσης, Δαβιλά Ελένη

 

 

 

1997

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Καρυστινός Πέτρος
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Κωτσόγιαννης Δημήτρης
 5. Μέλος: Ευαγγελίου Κώστας
 6. Μέλος: Ρούσσου Έφη
 7. Μέλος: Λαζάρου Ρούλα

Αναπληρωματικά μέλη: Σοφιανόπουλος Θόδωρος, Λάμπρου Αστέριος

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Ανούση Ρένα, Τσιούρης Θανάσης, Δαβιλά Ελένη

 

 

 

1996

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Καρυστινός Πέτρος
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Κωτσόγιαννης Δημήτρης
 5. Μέλος: Ρουμπάνη Νίκη
 6. Μέλος: Ευαγγελίου Κώστας
 7. Μέλος: Βασιλάκη Σόνια

Αναπληρωματικά μέλη: Βεργιτσάκης Γιώργος, Φραγκόπουλος Κώστας

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Ανούση Ρένα, Τσιούρης Θανάσης, Δαβιλά Ελένη

 

 

 

1995

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Καρυστινός Πέτρος
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Κωτσόγιαννης Δημήτρης
 5. Μέλος: Ρουμπάνη Νίκη
 6. Μέλος: Ευαγγελίου Κώστας
 7. Μέλος: Τσιάμη Σοφία

Αναπληρωματικά μέλη: Μυλωνά Μαρία, Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Ανούση Ρένα, Τσιούρης Θανάσης, Δαβιλά Ελένη

 

 

 

1994

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Καρυστινός Πέτρος
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Κωτσόγιαννης Δημήτρης
 5. Μέλος: Ρουμπάνη Νίκη
 6. Μέλος: Ευαγγελίου Κώστας
 7. Μέλος: Τσιάμη Σοφία

Αναπληρωματικά μέλη: Ρίζου Ελένη, Παπαθεοδώρου Κάλλια

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Ανούση Ρένα, Τσιούρης Θανάσης, Δαβιλά Ελένη

 

 

 

1993

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Καρυστινός Πέτρος
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Κωτσόγιαννης Δημήτρης
 5. Μέλος: Ρουμπάνη Νίκη
 6. Μέλος: Παπαθεοδώρου Κάλλια
 7. Μέλος: Λιλικάκης Κοσμάς

Αναπληρωματικά μέλη: Ρίζου Ελένη, Τσιάμη Σοφία

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Ανούση Ρένα, Τσιούρης Θανάσης, Δαβιλά Ελένη

 

 

 

1992

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Καρυστινός Πέτρος
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Κωτσόγιαννης Δημήτρης
 5. Μέλος: Γιαννάκης Νίκος
 6. Μέλος: Ρουμπάνη Νίκη
 7. Μέλος: Λαζάρου Ρούλα

Αναπληρωματικά μέλη: Θεοδωσάκης Φρίξος, Χούσσου Έλλη

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Ανούση Ρένα, Τσιούρης Θανάσης, Δαβιλά Ελένη

 

 

 

1991

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Καρυστινός Πέτρος
 3. Γραμματέας: Παληοκώστα Νότα
 4. Ταμίας: Κωτσόγιαννης Δημήτρης
 5. Μέλος: Γιαννάκης Νίκος
 6. Μέλος: Δήμου Στέλλα
 7. Μέλος: Ρουμπάνη Νίκη

Αναπληρωματικά μέλη: Σταθοπούλου Πάνη, Χούσσου Έλλη

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Καπετανάκου Μάρθα, Ανούση Ρένα, Τσιούρης Θανάσης

 

 

 

1990

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Καρυστινός Πέτρος
 3. Γραμματέας: Δήμου Στέλλα
 4. Ταμίας: Κωτσόγιαννης Δημήτρης
 5. Μέλος: Γιαννάκης Νίκος
 6. Μέλος: Ρουμπάνη Νίκη
 7. Μέλος: Παληοκώστα Νότα

Αναπληρωματικό μέλος: Δάφνος Ελευθέριος

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Καπετανάκου Μάρθα, Γιαννακοπούλου Μαίρη, Δαβιλά Ελένη

 

 

 

1989

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Καλαφάτης Νίκος
 3. Γραμματέας: Δήμου Στέλλα
 4. Ταμίας: Καρυστινός Πέτρος
 5. Μέλος: Ζιρώ Όλγα
 6. Μέλος: Γιαννάκης Νίκος
 7. Μέλος: Αραπάκη Ξένη

Αναπληρωματικά μέλη: -

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Καπετανάκου Μάρθα, Γιαννακοπούλου Μαίρη, Δαβιλά Ελένη

 

 

 

1988

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Καλαφάτης Νίκος
 3. Γραμματέας: Σωτηροπούλου Στέλλα
 4. Ταμίας: Καρυστινός Πέτρος
 5. Μέλος: Ζιρώ Όλγα
 6. Μέλος: Παπανικολάου Χρύσα
 7. Μέλος: Χριστέλη Νατάσα

Αναπληρωματικά μέλη: Λυκούδη Λη, Κότσιφα Μάγδα

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Καπετανάκου Μάρθα, Ρούσσου Μαρία, Κωτσόγιαννης Δημήτρης

 

 

 

1987

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Σωτηροπούλου Στέλλα
 3. Γραμματέας: Καλαφάτης Νίκος
 4. Ταμίας: Παπανικολάου Χρύσα
 5. Μέλος: Σελέκου Αλεξάνδρα
 6. Μέλος: Ζιρώ Όλγα
 7. Μέλος: Χριστέλη Νατάσα

Αναπληρωματικό μέλος: Κολλά Άννα

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Καπετανάκου Μάρθα, Αντουβά Άννα, Κωτσόγιαννης Δημήτρης

 

 

 

1986

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Σωτηροπούλου Στέλλα
 3. Γραμματέας: Σελέκου Αλεξάνδρα
 4. Ταμίας: Παπανικολάου Χρύσα
 5. Μέλος: Καραφύλλα Ιφιγένεια
 6. Μέλος: Ζιρώ Όλγα
 7. Μέλος: Κολλά Άννα

Αναπληρωματικό μέλος: Χριστέλη Νατάσα

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Καπετανάκου Μάρθα, Δαβιλά Ελένη, Νικολαΐδου Αλκμήνη

 

 

 

1985

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Σωτηροπούλου Στέλλα
 3. Γραμματέας: Σελέκου Αλεξάνδρα
 4. Ταμίας: Παπανικολάου Χρύσα
 5. Μέλος: Καραφύλλα Ιφιγένεια
 6. Μέλος: Σκούρτης Άγγελος
 7. Μέλος: Ζιρώ Όλγα

Αναπληρωματικά μέλη: Σκούρτης Άγγελος

 

         Εξελεγκτική Επιτροπή: Καπετανάκου Μάρθα, Δαβιλά Ελένη, Νικολαΐδου Αλκμήνη

 

 

 

1984

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Σωτηροπούλου Στέλλα
 3. Γραμματέας: Σελέκου Αλεξάνδρα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Μαρία
 5. Μέλος: Καραφύλλα Ιφιγένεια
 6. Μέλος: Σκούρτης Άγγελος
 7. Μέλος: Σαραντοπούλου Χριστίνα

Αναπληρωματικά μέλη: Ζιρώ Όλγα, Γεωργουδάκη Βασιλική

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Δαβιλά Ελένη, Καπετανάκου Μάρθα, Νικολαΐδου Αλκμήνη

 

 

 

1983

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Σωτηροπούλου Στέλλα
 3. Γραμματέας: Σελέκου Αλεξάνδρα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Μαρία
 5. Μέλος: Καραφύλλα Ιφιγένεια
 6. Μέλος: Σκούρτης Άγγελος
 7. Μέλος: Αργυροπούλου Ελένη

Αναπληρωματικό μέλος: Σκουρογιάννης Ανδρέας

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Παπαγεωργίου Χρήστος, Νικολαΐδης Γιώργος, Γρυπάρης Απόστολος

 

 

 

1982

 1. Πρόεδρος: Χατζή Ζωή
 2. Αντιπρόεδρος: Φραγκόπουλος Κώστας
 3. Γραμματέας: Σελέκου Αλεξάνδρα
 4. Ταμίας: Ρούσσου Μαρία
 5. Μέλος: Γρυπάρης Απόστολος
 6. Μέλος: Σκούρτης Άγγελος
 7. Μέλος: Σκουρογιάννης Ανδρέας

Αναπληρωματικά μέλη: Αντουβά Άννα, Μενδρινού Σμαρούλα

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: Μουζάκης Τάσος, Καπετανάκου Μάρθα, Γλεντή Μάρθα

 

 

 

 

Η Ένωση στο Facebook.

Εικαστική Παιδεία Preview

Κατεβάστε μία προεπισκόπηση της Εικαστικής Παιδείας, μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα καθώς και μέρος από κάποια άρθρα.

Download Free edition

Εικαστική Παιδεία PRO Edition

Αγοράστε την Εικαστική Παιδεία, Ενισχύστε την Ένωση και ενημερωθείτε για όλα τα νέα που αφορούν τον κλάδο.

Buy PRO edition

Go to top

Ο ιστότοπος art-teachers.com χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση και την αποτελεσματικότερη εμπειρία πλοήγησή σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Αν δεν συμφωνείτε τότε θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα τον περιηγητή σας (browser) ώστε να μην δέχεται cookies.