Η παραδοχή της κατ’ εξακολούθηση παρανομίας, δε συνιστά μη παρανομία

Στην εκπαιδευτική ιστοσελίδα ΑΒ στις 23/4/2017, κοινοποιήθηκε  ΑΠΑΝΤΗΣΗ που αφορά καταγγελία της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων για τη «διδασκαλία Εικαστικών από Θεολόγο στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης», προς τον Υπουργό Παιδείας και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ στις 15/2/2017.
Είναι απορίας άξιον, πως, ενώ το Ανώτατο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας που είναι καθ ύλην αρμόδιο για τις αποσπάσεις που προτείνει, δεν έχει έως σήμερα απαντήσει στο εν λόγω θέμα, η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης στην οποία δεν έχουμε απευθυνθεί, απαντά χαρακτηρίζοντας την καταγγελία μας ανακριβή.
Ζητά δε να την αποσύρουμε.

Η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, βασιζόμενη στο κείμενο της απάντησης αυτής, επισημαίνει εκ νέου τα παρακάτω:

  1. Η ανάθεση διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς που είναι εξ αντικειμένου και τυπικά αναρμόδιοι σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας και μάλιστα επί σειρά ετών είναι ξεκάθαρα παράνομη.
  2. Το θέμα δεν είναι προσωπικό, (δεν μας ενδιαφέρει το πρόσωπο της συγκεκριμένης θεολόγου), αλλά είναι θέμα ορθής εφαρμογής του Νόμου, αποφυγής διακρίσεων, αποφυγής άδικης και προνομιακής μεταχείρισης και θέμα ουσίας.

Το ουσιαστικό του θέματος έγκειται στο ότι η παραπάνω παράνομη  διδασκαλία λειτουργεί εις βάρος των μαθητών, της παιδείας και της εκπαίδευσης γενικότερα.

Οι φοιτητές διδάσκονται από εκπαιδευτικούς με ελλιπείς και ερασιτεχνικές «γνώσεις».

Οι «διδάσκοντες» με αμφιβόλου ποιότητας, αν έχουν, πιστοποιητικά (;) σεμιναρίων ή ιδιωτικών σχολών με σαφώς ανεπαρκείς γνώσεις και κατάρτιση, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τους αποφοίτους των Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών που είναι 5ετούς φοιτήσεως και που περιλαμβάνουν στο πρόγραμμα των σπουδών τους τα μαθήματα:

α. κεραμική, κονίαμα, αργυροχρυσοχοΐα, ψηφιδωτό, αγιογραφία – Ζωγράφοι, Γλύπτες.
β. νομισματική – Χαράκτες.

  1. Η επί σειρά ετών «πρακτική» της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητα από την εξυπηρέτηση ή μη συμφερόντων, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην υποβάθμιση της παρεχόμενης από το Ελληνικό Κράτος Παιδείας.

Η υποβάθμιση είναι διττή:
Από την μια με την παρεχόμενη στους φοιτητές της χαμηλού επιπέδου διδασκαλία – εκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, από την άλλη δε, με την επιλεκτική υποκειμενική εξομοίωση των «σεμιναρίων» ή των «πιστοποιητικών», με τις εργαστηριακές και θεωρητικές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως είναι οι Σχολές Καλών Τεχνών.

Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε με κάθε μέσο τους νόμους που αφορούν στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση Τέχνης σε όλες τις βαθμίδες.

Η διδασκαλία εικαστικών γνωστικών αντικειμένων, δεν αποτελεί εξυπηρέτηση, αλλά  λειτούργημα και προσφορά γνώσεων για την ορθή και αναβαθμισμένη εκπαίδευση προς όφελος των μαθητών – φοιτητών.

Για το ΔΣ της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων

Η Γραμματέας                               Η πρόεδρος

Ν. Παληοκώστα                           Ζ. Χατζή

Δείτε /κατεβάστε το έγγραφο της Ένωσης από εδώ

 

Παραθέτουμε την απάντηση της Σχολής, όπως δημοσιεύθηκε στο ΑΒ http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/apantisi-tis-anotatis-ekklisiastikis-akadimias-thessalonikis-stin-enosi )

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Αγαπητοί Κύριοι,

Ήλθε σε γνώση μας ηλεκτρονική δημοσίευση στην ιστοσελίδα σας σχετικά με την συνάδελφο κ. Βασιλική Αμπάδου, η οποία είναι αποσπασμένη στην Ακαδημία μας, για την παροχή ειδικού και εφαρμοσμένου πρακτικού εργαστηριακού έργου, στα αντικείμενα της Αγιογραφίας και του Ψηφιδωτού. Επειδή το δημοσίευμα βρίθει ανακριβειών και δεν αποδίδει την αλήθεια, για την αποκατάστασή της σας αποστέλλουμε την επιστολή αυτή.

1ον ) Σχετικά με τον καταγγέλλοντα. Ο κ. Πολυχρονιάδης, εξ όσων γνωρίζομε, δεν εργάζεται στη Μέση Εκπαίδευση, όπως ισχυρίζεται, αλλά είναι υποψήφιος για συγκεκριμένη θέση ΔΕΠ στην Ακαδημία μας.

2ον ) Η κ. Αμπάδου δεν δίδαξε ποτέ Ζωγραφική ή Ελεύθερο Σχέδιο, Χρώμα κ.λπ., παρά το ό,τι αυτά αναφέρονται στο Πρόγραμμα της Ακαδημίας. Τα μαθήματα αυτά διδάχθηκαν για τελευταία φορά, πριν από χρόνια, όταν η Ακαδημία είχε τη δυνατότητα να προσλαμβάνει Εκτάκτους διδάσκοντες. Ο τίτλος του μαθήματος παρέμεινε, διότι, δυστυχώς, το Πρόγραμμα της Ακαδημίας δεν αλλάζει τόσο εύκολα, διότι προς τον σκοπό αυτό απαιτείται ειδική νομοθετική ρύθμιση.

3ον ) Η κ. Αμπάδου εξυπηρέτησε τα τελευταία χρόνια, όπως ήδη ειπώθηκε, μόνο την διδασκαλία Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού, αντικείμενα για τα οποία έχει προσκομίσει αντίστοιχες βεβαιώσεις, αφού, ως γνωστόν, στην Ελλάδα δεν υφίσταται πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στα αντικείμενα αυτά. Ας προστεθεί ότι στη διάρκεια των δέκα ετών λειτουργίας της Ακαδημίας, μέχρι και σήμερα, ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων άλλης ειδικότητας από τη Μέση Εκπαίδευση με ειδικές γνώσεις, δίδαξε εργαστηριακά αντικείμενα, όπως τα παραπάνω, και όπως Ξυλογλυπτική, (Χημικός τροφίμων) Αργυροχρυσοχοϊα (Αρχαιολόγος), Χρυσοκεντητική (Αγγλικών), Κεραμική, Κονιάματα (Θεολόγος), Νομισματική (Φιλόλογος) κ.λπ. (όπως και διάφορα μουσικά όργανα στα Μουσικά Τμήματα των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών). Για τα περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα απαιτείται εξωτερική σπουδή, η οποία συνήθως δεν παρέχεται από Α.Ε.Ι..

4ον ) Στη διάρκεια όλων αυτών των ετών ουδέποτε ήλθε κάποιος πτυχιούχος της ΑΣΚΤ, με ειδίκευση στα παραπάνω αντικείμενα και να αποκλείστηκε. Όμως η ανάγκη αυτών των εργαστηριακών μαθημάτων είναι αδήριτη, όχι επειδή οι Ακαδημίες είναι Σχολές Καλών Τεχνών, αλλά επειδή η διδασκαλία όλων αυτών των εργαστηριακών αντικειμένων είναι προαπαιτούμενο για την εισαγωγή στα μαθήματα της Συντήρησης.

5ον ) Η κ. Αμπάδου, η οποία αποσπάστηκε στη θέση αυτή από τέσσερις διαφορετικούς Προέδρους (και εγκρίθηκε από τρία διαφορετικά Ανώτατα Επιστημονικά Συμβούλια), αδικείται κατάφωρα με το δημοσίευμά σας, διότι δεν προσπορίστηκε κανένα οικονομικό όφελος, από τις αποσπάσεις της, ούτε καν μείωση του ωραρίου, το οποίο είχε στη Μέση Εκπαίδευση. Η Ακαδημία όμως αδικείται ακόμη περισσότερο, επειδή αποσπώντας όλους τους παραπάνω συναδέλφους, δεν στέρησε ποτέ τη δυνατότητα αυτή από κανέναν τυχόν ακόμη πιο ειδικό, αν και όταν αυτός υπάρχει, αλλά θέλησε απλώς να λύσει πιεστικά προβλήματα του Προγράμματός της σε καιρούς κρίσης. Άλλωστε, όλες οι αποσπάσεις εγκρίνονται από το Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Παιδείας.

Κατόπιν όλων αυτών, παρακαλούμε να αποσύρετε το εν λόγω δημοσίευμα και να αποκαταστήσετε την αλήθεια.
Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος
Γεώργιος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.