Οι Δήμοι και τα εικαστικά εργαστήρια‏

safe image enosi

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 11-10-2015
ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Στις προσλήψεις των Δήμων της χώρας για όλες τις κατευθύνσεις των Εικαστικών Τεχνών (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χρακτική, Διακόσμηση, Αγιογραφία, Κεραμική, Φωτογραφία, Ψηφιδωτό κλπ), προηγούνται οι Πτυχιούχοι Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών, οι οποίοι μάλιστα είναι 5ετούς φοίτησης.
Παραθέτουμε ένσταση συναδέλφου μας εικαστικού Χρήστου Μυλωνά προς το Δήμο Θέρμης, και έγγραφα στήριξης των καλλιτεχνικών φορέων του ΕΕΤΕ, της Ένωσής μας αλλά και του ΑΣΕΠ.
Επειδή γνωρίζουμε ότι κάτι αντίστοιχο συμβάινει σε πολλούς Δήμους, καλούμε όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα, να συντονιστούμε ώστε να γίνουν οι σχετικές κινήσεις, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά.

Αθήνα 12-10-2015

Αρ. Πρωτ. 125

Προς
Τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
(Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.)
Καραολή – Δημητρίου & Καπετάν Χάψα,
Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ
Τηλ.: 2310463423 – Fax: 2310464423

το Δήμαρχο Θέρμης κ. Θ. Παπαδόπουλο
και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης

Θέμα : Σχετικά με την ένσταση του κ. Χρήστου Μυλωνά Πτυχιούχου Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Εικαστικών στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης, καθώς και στα Κέντρα Πολιτισμού του Δήμου Θέρμης

Η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, σχετικά με την ένσταση που σας υπέβαλε ο συνάδελφος κ. Χρήστος Μυλωνάς του Ιωάννη, πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, έχουμε  να επισημάνουμε τα εξής:

Αρχικά θεωρούμε ότι   τα έγγραφα που σας απέστειλαν ο ΑΣΕΠ και το ΕΕΤΕ,  σας παραθέτουν  την σχετική νομοθεσία την οποία επεξηγούν αντικειμενικά, με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, προς ενημέρωσή σας.

Εάν πράγματι  έργο και σκοπός της τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η δια βίου μάθηση και καλλιέργεια των πολιτών της, μέσω εκπαιδευτικών   προγραμμάτων, όπως Πολιτισμού και εικαστικών εφαρμογών, απαραίτητο προαπαιτούμενο για την παροχή εκπαιδευτικού έργου, είναι η πρόσληψη των κατόχων των αντίστοιχων τίτλων σπουδών.

Σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται με την υπάρχουσα νομοθεσία, να αναλάβει το εκπαιδευτικό έργο απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που δεν κατέχει τα προαπαιτούμενα προσόντα, όχι μόνον για το νόμιμο της διαδικασίας επιλογής, αλλά και για την κατεξοχήν ουσιαστική και αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία.

Η επάρκεια και τα αυξημένα προσόντα που απαιτούνται για κάθε γνωστικό αντικείμενο και για κάθε εκπαιδευτικό έργο που ανατίθεται, ισχύει και  για τη διδασκαλία των Εικαστικών μαθημάτων Θεωρητικών και Εργαστηριακών.

Αναμένοντας ότι θα ληφθούν υπόψη οι σχετικοί νόμοι,  ευελπιστούμε  ότι με τη  νέα απόφασή σας θα αποφανθείτε θετικά για τη θεραπεία της ένστασης του συναδέλφου μας.


ΕΝΣΤΑΣΗ

του Χρήστου Μυλωνά του Ιωάννη, κατοίκου Ν. Ρυσίου Θεσσαλονίκης τ.κ 57001, Τ.Θ 1023
με Α. Δ. Τ. ΑΕ663828, τηλέφωνο 2392777709, κινητό 6994405405

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΤΑ
Α) της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1693/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
και
Β) του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 24/08/2015 της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού που αφορά στη λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Εικαστικών στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης, καθώς και στα Κέντρα Πολιτισμού του Δήμου Θέρμης κατά την διδακτική περίοδο 2015-2016

Επειδή, σύμφωνα με το ν. 1218/91, άρθρο 9 οι εικαστικοί που προσλαμβάνονται στις πολιτιστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Δήμων θα πρέπει απαραίτητα να είναι μέλη του Εικαστικού Επιμελητηρίου Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ), έτσι ώστε να έχουν τα επιστημονικά εχέγγυα ότι γνωρίζουν το αντικείμενο σε ανώτερο επίπεδο.
Αντιθέτως στην προκήρυξη
α) δεν υπήρχε σαν προϋπόθεση η συμμετοχή των υποψηφίων στο ΕΕΤΕ
β) δίνεται προτεραιότητα στους υποψηφίους ΔΕ αντί των ΠΕ, οι οποίοι ΔΕ ακόμη και να ήταν εγγεγραμμένοι στο ΕΕΤΕ πάλι δεν δικαιούνται προτεραιότητας έναντι των ΠΕ. Δικαίως λοιπόν κάποιος διερωτάται πώς και τι θα διδάξουν κάποιοι που δεν έχουν γνώση του αντικειμένου καθώς και την παιδαγωγική επάρκεια αυτού
γ) Γιατί άραγε να προηγούνται οι ΔΕ και μάλιστα κάθε χρόνο, όπως διαπίστωσα και επιτυχόντες να είναι πάντα οι ίδιοι. Σε μια ανάλογη περίπτωση αν κάνατε μια επέμβαση θα θέλατε ο γιατρός να είναι ΠΕ ή ΔΕ;

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να αναμορφωθεί η προκήρυξη και οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.
Να αποσταλεί η γραπτή απάντησή σας στη ως άνω διεύθυνση.

Ο ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ

…………………………………………

Κοινοποίηση:
1. Δήμαρχο κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο Ταβάκη Γρηγ. & Αποστ. 28, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
2. ΕΕΤΑ Βαλτετσίου 42, 10681 Αθήνα
3. Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων Παπαναστασίου 49, 10445, Αθήνα
4. Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ 5ο χιλ. Χαριλάου Θέρμης, οδός Καπετάν Χάψα
5. Εικαστικοί της Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης fineart_auth@yahoo.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βαλτετσίου 42, Τ.Κ.: 106 81 Αθήνα FAX : 210 / 33.01.408 e-mail:chafartg@otenet.gr

Πληρ.: Χαρούλα Αντύπα Αθήνα, 5 /10 / 2015
Tηλ. 210. 3300 016 εσωτερικό 107 Αριθμ. Πρωτ. 1525

Προς
Τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
(Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.)
Καραολή – Δημητρίου & Καπετάν Χάψα,
Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ
Τηλ.: 2310463423 – Fax: 2310464423

το Δήμαρχο Θέρμης κ. Θεοδ. Παπαδόπουλο
και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης

Θέμα : Σχετικά με την ένσταση του μέλους του ΕΕΤΕ και
Πτυχιούχου Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών κ. Χρήστου Μυλωνά
για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία
της Διεύθυνσης Εικαστικών στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης,
καθώς και στα Κέντρα Πολιτισμού του Δήμου Θέρμης

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ σας επισημαίνει σχετικά με τη διδασκαλία των εικαστικών τεχνών στους Δήμους ώστε να γίνουν σαφή στις Υπηρεσίες σας θέματα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις εργασίας των εκπαιδευτικών- εικαστικών καλλιτεχνών ώστε να περιορισθούν κατά το δυνατόν τα προβλήματα που διαρκώς προκύπτουν και που τελικά έχουν επίπτωση στο επίπεδο των παρεχομένων γνώσεων κυρίως προς τα παιδιά αλλά και γενικότερα προς τυς δημότες.

Είναι εξαιρετικά σημαντική η Πολιτιστική δράση που έχει αναπτύξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δράση που έχει συνεισφέρει στην επικοινωνία των δημοτών με την τέχνη όχι μόνο ως φιλότεχνων αλλά, μέσα από την ανάπτυξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας και μάλιστα μέσα από μια μεγάλη προσπάθεια μόρφωσης των δημοτών, μέσα από την οργάνωση μαθημάτων τέχνης. Σε αυτή την σημαντική προσπάθεια καθοριστική είναι η συμβολή των εικαστικών καλλιτεχνών. Ιδρύθηκαν πολιτιστικά κέντρα στους Δήμους με παραρτήματα στις γειτονιές όπου σε αυτά τα κέντρα δίνονται στους Δημότες μαθήματα Τέχνης, αναπτύχθηκε η ερασιτεχνική πολιτιστική δραστηριότητα, δημιουργήθηκαν ερασιτεχνικά σχήματα, Πινακοθήκες, Θεσμοί, Φεστιβάλ κλπ.. Πολλά από αυτά έγιναν με την αδιάκοπη επιμονή -παρά τις αντιξοότητες και τις συνθήκες εργασίας- των εικαστικών καλλιτεχνών.

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ θεωρεί εξαιρετικά σημαντική για τους κατοίκους την πολιτιστική δραστηριότητα και ιδιαίτερα τα καλλιτεχνικά εργαστήρια των Δήμων. Προάγουν την κοινωνική μόρφωση, την πνευματική καλλιέργεια και την αισθητική, τη συλλογικότητα, συμβάλλουν στην διαμόρφωση κριτηρίων απέναντι στην τέχνη και τα «προϊόντα»της, συμβάλλουν στην δημιουργική κάλυψη του ελεύθερου χρόνου και στην ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας –προϋπόθεση για την ενίσχυση του πολιτισμού μας – αλλά και στην κατανόηση και επικοινωνία των δημοτών με το σύγχρονο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι. Ιδιαίτερα όσον αφορά στα παιδιά, τα εργαστήρια των Δήμων έρχονται να καλύψουν τα μεγάλα κενά της Εκπαίδευσης στην αισθητική αγωγή και την καλλιτεχνική παιδεία.

Θεωρούμε όμως αναγκαίο υποστηρίζοντας την ένσταση (με Αριθμ. Πρωτ.: 1693) , προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), του μέλους του ΕΕΤΕ και Πτυχιούχου Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών κ. Χρήστου Μυλωνά, να επισημάνουμε και ζητούμε να κάνετε τις δέουσες ενέργειες ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα παρακάτω:

1. Οι εικαστικοί που προσλαμβάνονται στα καλλιτεχνικά εργαστήρια του Δήμου πρέπει να είναι μέλη του ΕΕΤΕ, ώστε να έχουν τα επιστημονικά εχέγγυα ότι γνωρίζουν το αντικείμενο σε ανώτατο επίπεδο. Βάσει του ν. 1218/91, Άρθρο 9, «μόνο μέλη του ΕΕΤΕ μπορούν να αναλαμβάνουν καλλιτεχνικές εργασίες για λογαριασμό των ΟΤΑ…».. Ο ισχύων νόμος 1218/81, άρθρο 9, διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, ότι αυτός που αναλαμβάνει έχει τουλάχιστον τις επιστημονικές γνώσεις και προϋποθέσεις να το πραγματώσει, είναι καλλιτέχνης ο ίδιος. Διαφυλάσσει κατ’ ελάχιστο το δημόσιο χρήμα και το κοινωνικό σύνολο, τη δημόσια αισθητική και την Παιδεία που ασκείται, από εξωκαλλιτεχνικές παρεμβάσεις και από τα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.
Παραπέμπουμε στην απόφαση 6178/1996 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2. Προηγούνται σε όλες τις κατευθύνσεις των Εικαστικών Τεχνών (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χρακτική, Διακόσμηση, Αγιογραφία, Κεραμική, Φωτογραφία, Ψηφιδωτό κλπ) οι Πτυχιούχοι Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών, οι οποίοι μάλιστα είναι 5ετούς φοίτησης, γιατί μέσα στο αντικείμενο των σπουδών τους εντάσσονται οι κατευθύνσεις αυτές ως πολυετή μαθήματα. Σας επισυνάπτουμε σχετικό έγγραφο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού το οποίο επισημαίνει :
« Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 περ.γ’ και θ’ του άρθρου 14 του ν.2190/1994, όπως ισχύει «το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. των Τ.Ε.Ι. και των με οποιοδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Ι.Δ., που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού, καθώς και οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις προσιδιάζουσες σ’ αυτή τους την ιδιότητα, εξαιρούνται από τη διαδικασία προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, μέσω ΑΣΕΠ».
Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις των Ν.1566/1985 και Ν.2525/1997 οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμμετέχουν και στους διαγωνισμούς που διενεργεί το ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να αποτελεί εκπαιδευτικό προσωπικό, το προσωπικό κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μη έχον την ανάλογη επιστημονική κατάρτιση και μη δυνάμενο να παρέχει την απαιτούμενη ποιότητα εκπαίδευσης. Ομοίως το καλλιτεχνικό προσωπικό, εφόσον απασχολείται σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών εντάσσεται στην κατηγορία του εκπαιδευτικού προσωπικού και ως τέτοιο δεν είναι δυνατόν να κατέχει τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συνεπώς, το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό προσωπικό κατηγορίας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περ. γ’ και θ’ του άρθρου 14 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, αλλά υπόκεινται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ.»
(επισυνάπτεται) .

3. Σύμφωνα με διευκρίνηση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, για τις συνάψεις συμβάσεων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 4, εδάφιο γ του άρθρου 10 του ν. 3812/2009, με τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του ν. 2527/1997 οι καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων, εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 βάσει των οποίων η επιλογή προσώπων για σύμβαση μίσθωσης έργου, γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2190, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Συνεπώς η όλη διαδικασία σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου μπορεί να γίνει απ’ ευθείας από τους Δήμους, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της σχετικής ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ.

Είμαστε εν αναμονή θετικής αντιμετώπισης της ένστασης του κ. Χρήστου Μυλωνά και του όλου θέματος.
Για το ΔΣ του ΕΕΤΕ
Με Τιμή


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2005
Αριθ. Πρωτ.: Θ.οικ.2328

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Ι.Κωλέττη 25Δ
546 27 Θεσ/νίκη
Πληροφορίες: κ.Β.Ρέπα
Τηλέφωνο: 2310/54 3445-6
Fax: 231-/54 3447

ΘΕΜΑ: Απάντηση επί ερωτήματος
ΣΧΕΤ.:

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 περ.γ’ και θ’ του άρθρου 14 του ν.2190/1994, όπως ισχύει «το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. των Τ.Ε.Ι. και των με οποιοδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Ι.Δ., που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού, καθώς και οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις προσιδιάζουσες σ’ αυτή τους την ιδιότητα, εξαιρούνται από τη διαδικασία προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, μέσω ΑΣΕΠ».
Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις των Ν.1566/1985 και Ν.2525/1997 οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμμετέχουν και στους διαγωνισμούς που διενεργεί το ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να αποτελεί εκπαιδευτικό προσωπικό, το προσωπικό κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μη έχον την ανάλογη επιστημονική κατάρτιση και μη δυνάμενο να παρέχει την απαιτούμενη ποιότητα εκπαίδευσης. Ομοίως το καλλιτεχνικό προσωπικό, εφόσον απασχολείται σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών εντάσσεται στην κατηγορία του εκπαιδευτικού προσωπικού και ως τέτοιο δεν είναι δυνατόν να κατέχει τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συνεπώς, το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό προσωπικό κατηγορίας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περ. γ’ και θ’ του άρθρου 14 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, αλλά υπόκεινται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Με εντολή Προέδρου

Αντωνία Ντάρα
Σύμβουλος ΑΣΕΠ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.