Κάλεσμα για άγρυπνη ματιά και ενεργητική παρέμβαση με καταγγελίες διοικητικών παρατυπιών για ΠΕ08

Η Ένωση  μετά από επανειλημμένες καταγγελίες των μελών της (μόνιμων και αναπληρωτών), σχετικά με τα δηλωθέντα κενά ανά περιοχή, τις διαδικασίες τοποθετήσεων και μετά τις προσωπικές και ομαδικές διεκδικήσεις τους στις κατά τόπους Διευθύνσεις, σωματεία και Αιρετούς των ΠΥΣΔΕ – ΠΥΣΠΕ, απευθύνθηκε σε δικηγόρο με ειδίκευση στο Διοικητικό Δίκαιο για να διερευνήσει το περιθώριο νομικών ενεργειών.


Μετά από την ανάλυση των δεδομένων, κρίθηκε ότι δεν είναι σκόπιμο αυτή τη χρονική στιγμή να γίνει προσφυγή κατά των ΥΑ, που καθόρισαν τις αναθέσεις και τα ωρολόγια προγράμματα Δημοτικού, Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου, αλλά επιλέχθηκε η νομική πίεση προς όλες τις διοικητικές βαθμίδες για την τήρηση των διοικητικών διαδικασιών με ισότητα προς όλες τις ειδικότητες κι όλους τους εκπαιδευτικούς.
Στην κατεύθυνση αυτή και μετά από τη δική του παρότρυνση, καλούμε τα μέλη ή μη που κατά τις φετινές διαδικασίες:

 • ανακοίνωσης λειτουργικών κενών
 • τοποθετήσεων,
 • αναθέσεων μαθημάτων,
 • σύνταξης ωρολογίου προγράμματος και
 • διαθέσεων σε σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου

διαπίστωσαν παρατυπίες, παρανομίες και γενικότερα ανορθόδοξες διοικητικές πράξεις, να μας τις καταγγείλουν, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjdgqE9jY9AsaRYfrg0TobOrRH8lmyK_OFOZMEKiw_J7wZUg/viewform

Παρακαλούμε η σύνταξή της να γίνει προσεκτικά, χωρίς ασάφειες και ανακρίβειες μιας και κάτι τέτοιο θα αποδυνάμωνε την εγκυρότητα των στοιχείων κι ως εκ τούτου τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.

Μετά τη συλλογή και ομαδοποίηση αυτών των στοιχείων η Ένωση, σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο, θα προχωρήσει σε επόμενες κινήσεις για τις οποίες θα ενημερωθείτε έγκαιρα.

Η συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων καταγγελιών, θα ασκήσει τη μέγιστη πίεση για την αποτροπή παρόμοιων παράτυπων ενεργειών από τη Διοίκηση.

Ακολουθεί συνοπτικά, ένας εκλαϊκευμένος οδηγός των υπηρεσιακών διαδικασιών, όπως τις προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να ενημερωθείτε και να ελέγξετε την ορθότητα των καταγγελούμενων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ  ΚΕΝΑ:
Για κάθε σχολική μονάδα στην οποία από την πρόβλεψη τμημάτων της επόμενης χρονιάς, προκύπτουν 12+ ώρες διδασκαλίας μαθημάτων Α΄ ανάθεσης υποχρεωτικών μαθημάτων

και δεν ανήκει οργανικά κάποιος ΠΕ08, ανοίγει οργανική θέση. Σε πολλές περιπτώσεις ανοίγουν οργανικές θέσεις για λιγότερες ώρες υποχρεωτικού προγράμματος, χρησιμοποιώντας πρόβλεψη για συσταση οργανικών σε ομάδα σχολείων ή προβληματικές – απομακρυσμένες περιοχές, αλλά αυτό δεν έχει γίνει γενικός κανόνας και είναι στη διακριτική ευχέρεια των ΠΥΣΔΕ/ΠΕ.

Για τις οργανικές θέσεις ανά περιοχή μετάθεσης, προσμετρώνται οι ώρες διδασκαλίας μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, υποχρεωτικού προγράμματος, προστίθεται η αναλογία που αντιστοιχεί σε ΠΕ08 για ώρες πρότζεκτ Λυκείου (για τη Δευτεροβάθμια) και διαιρούνται με το μέσο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο (20 ώρες). Αν ο αριθμός που προκύψει, δεν καλύπτεται από το υπάρχον οργανικό προσωπικό, ανοίγουν οργανικές θέσεις στην περιοχή για μετάθεση.
Όταν σε κάποιο σχολείο, οι ώρες διδασκαλίας υποχρεωτικών μαθημάτων δεν καλύπτουν τον αριθμό 12, το ΠΥΣΠΕ/ΔΕ μπορεί να αποφασίσει την οργανική υπεραριθμία, κινώντας τις αντίστοιχες διαδικασίες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ:

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταθέσεων, οι Διευθύνσεις καταρτούν πίνακες με το σύνολο των λειτουργικών αναγκών σε διδακτικές ώρες μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, υποχρεωτικού και προαιρετικού προγράμματος (ολοήμερα, επιλογής Λυκείου κτλ), βάσει της εκτίμησης των τμημάτων για την επόμενη χρονιά. Από αυτές αφαιρούνται οι ώρες συμπλήρωσης ωραρίου που περισσεύουν από τους οργανικά ανήκοντες.  Διαιρώντας το σύνολο των ωρών που προκύπτουν με το μέγιστο των ωρών διδασκαλίας ανά βαθμίδα

(23 Β/θμια, 24 Α/θμια), προκύπτουν οι λειτουργικές ανάγκες σε εκπαιδευτικούς.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, κι ενώ έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες αποσπάσεων και προσλήψεων αναπληρωτών, τα λειτουργικά κενά ενδέχεται να μειωθούν περαιτέρω, από αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων, σε εκπαιδευτικούς με Β΄ ειδικότητα και Β΄, Γ΄ αναθέσεις διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων.

Στην προκειμένη περίπτωση των εικαστικών – εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08, η παραπάνω διαδικασία λειτουργεί καταστροφικά, μιας και η μόνη Β΄ανάθεση είναι στο Γραμμικό Σχέδιο Γ΄ Λυκείου, ενώ Β΄ ανάθεση στα Εικαστικά ανά βαθμίδα και τάξη έχουν οι ΠΕ70, οι ΠΕ14.02, οι ΠΕ18.01-26-27-28, οι ΠΕ02, οι ΠΕ06, οι ΠΕ07, οι ΠΕ05.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ:

Βάσει των λειτουργικών κενών που προέκυψαν κατά την προηγούμενη διαδικασία και προσθέτωντας τα κενά που προκύπτουν από τις αποσπάσεις μονίμων σε φορείς και γραφεία, ξεκινάνε οι φάσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ, σε ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ για όσους έχουν καταθέσει αντίστοιχη αίτηση βάσει της εγκυκλίου που έχει προηγουμένως εκδοθεί. Προηγείται η κάλυψη των λειτουργικών κενών στην ίδια βαθμΥΣΠΕ για 7-28, οι ΠΕ02, οι ΠΕ06, οι ΠΕ07, οι ΠΕ05.ίδα, ενώ σε περίπτωση κάλυψης των κενών σε κάποια περιοχή, στην ίδια βαθμίδα, εάν συνεχίζουν να υπάρχουν ενεργές αιτήσεις απόσπασης, καλύπτονται τα πιθανά κενά στην επόμενη βαθμίδα.

Σε όσες φάσεις αποσπάσεων πραγματοποιηθούν πριν την 1/9, η απόφαση εκτελείται αυτόματα. Για τις αποσπάσεις που πραγματοποιούνται μετά την 1/9, υπάρχει  προϋπόθεση κάλυψης του λειτουργικού κενού του αποσπασμένου εκπαιδευτικού. Ανάκληση απόσπασης γίνεται μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους. Συχνά όμως συμβαίνει να γίνονται τροποποιήσεις απόσπασης.

ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΕΙΣ:

Στην αρχή του σχολικού έτους, τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κάθε περιοχής καλούνται να τοποθετήσουν τους εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες και να τους διαθέσουν σε 2ο, 3ο, 4ο ή και 5ο σχολείο αν δεν συμπληρου ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽υμπλωτικικΠΕ για 7-28, οι ΠΕ02, οι ΠΕ06, οι ΠΕ07, οι ΠΕ05.ώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο. Η σειρά προτεραιότητας είναι η εξής:

 • τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων
 • διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου όσων έχουν οργανική θέση σε όμορη σχολική μονάδα (πάντα εντός Δήμου σχολικής μονάδας οργανικής)
 • τοποθέτηση όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ/ΠΕ
 • διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου όσων τοποθετήηκαν από τη διάθεση του ΠΥΣΔΕ/ΠΕ
 • τοποθέτηση όσων αποσπάστηκαν εντός ΠΥΣΔΕ/ΔΕ
 • διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου όσων αποσπάστηκαν εντός ΠΥΣΔΕ/ΔΕ
 • τοποθέτηση όσων αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ/ΔΕ
 • διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου όσων αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ/ΠΕ
 • τοποθέτηση / διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου των αναπληρωτών που προσελήφθσαν

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων και αφού καλυφθούν όλα τα κενά ενός κλάδου στην οικεία βαθμίδα, το κοινό συμβούλιο ΠΥΣΔΕ – ΠΥΣΠΕ μπορεί να τοποθετήσει – διαθέσει τους πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς στην άλλη βαθμίδα.

Για όλες τις παραπάνω διαδικασίες, το ΠΥΣΔΕ/ΠΕ, οφείλει να ανακοινώσει μοριακό πίνακα των εκπαιδευτικών, ανά κατηγορία, πίνακα των κενών σε σχολικές μονάδες με αναγραφή των ωρών ανά ειδικότητα και να αφήσει εύλογο χρονικό διάστημα στους εκπαιδευτικούς για να κάνουν τις αιτήσεις τους.

**Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο νόμος επιτρέπει στο Διευθυντή εκπαίδευσης να τοποθετήσει, παρακάμπτοντας την παραπάνω διαδικασία, αλλά με μέγιστη ισχύ την απόφασή του το δίμηνο. Μέχρι την εξάντληση του διμήνου, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάσει και να επανατοποθετήσει με την ορθόδοξη διαδικασία.

Τα κριτήρια με τα οποία εξετάζονται οι αιτήσεις τοποθέτησης/διάθεσης των εκπαιδευτικών είναι:

 • συνολικά μόρια μετάθεσης (ή απόσπασης για τους αποσπασμένους, χωρίς όμως τα μόρια της εντοπιότητας και της συνυπηρέτησης)
 • εντοπιότητα, μόνο για το Δήμο εντοπιότητας
 • συνυπηρέτηση μόνο για το Δήμο εργασίας του/της συζύγου
 • ειδικές οικογενειακές συνθήκες

Εννοείται ότι προηγούνται όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία μεταθέσεων ή αποσπάσεων.

Όταν διαπιστώνει κανείς παρατυπίες, παρανομίες ή ειδικές μεταχειρίσεις σε οποιαδήποτε από όλες τις παραπάνω κατηγορίες και διαδικασίες, , μπορεί να κάνει ένσταση στο οικείο ΠΥΣΔΕ/ΠΕ και να επιμείνει, επαναλλαμβάνοντας την κάθε φορά που το συμβούλιο της απορρίπτει. Συνίσταται να ενημερώσει τους αιρετούς εκπρόσωπους του συμβουλίου και να το καταγγείλει στο σωματείο της περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση και παρότι η γραφειοκρατία στην εκπαίδευση είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία, η σθεναρή επιμονή μας στην υπόδειξη και καταγγελία των παράτυπων και παράνομων διοικητικών διαδικασιών, είναι το μόνο σίγουρο όπλο μας απέναντι στην πελατειακή μεταχείριση, τον συντεχνιασμό των ισχυρών και τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις για τη διαίρεση του κλάδου μας.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Για τη σύνταξη του ΩΠΔ, υπεύθυνος είναι ο σύλλογος διδασκόντων. Συνήθως, αναθέτει σε εκπαιδευτικό ή ομάδα εκπαιδευτικών την αρμοδιότητα να το συντάξει και εγκρίνεται τελικά από το σύλλογο. Τα κριτήρια σύνταξής του είναι καθαρά παιδαγωγικά. Προηγείται στη συμπλήρωση του ωραρίου του ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής. Αρχικά, ανατίθενται τα μαθήματα Α΄ ανάθεσης στους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας, στη συνέχεια ανατίθενται μαθήματα που καλύπτονται από δεύτερη αναγνωρισμένη ειδικότητα και αν παραμένουν κενές ώρες διδασκαλίας, ανατίθενται λαμβάνοντας υπόψη Β΄ και Γ΄ αναθέσεις.   Οι ώρες Β΄ αι Γ΄ ανάθεσης δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τις 11. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά τις αρχές Οκτώβρη και με σχετική απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μπορεί να ξεπεραστεί το όριο των 11 ωρών.

Σε περίπτωση παρουσίας εκπαιδευτικού με οργανική θέση στο σχολείο και Β΄ ανάθεση σε μάθημα και εκπαιδευτικού με Α΄ ανάθεση στο ίδιο μάθημα χωρίς οργανική στο σχολείο, προηγείται ο οργανικά ανήκων με Β΄ ανάθεση!!

Σε κάθε περίπτωση, αν διαφωνούμε με το πρόγραμμα που προτείνεται, επιμένουμε και ασφαλώς γράφουμε στο πρακτικό τη διαφωνία μας, εμπεριστατωμένα, με παιδαγωγικά επιχειρήματα.

Για το Δ.Σ. της  Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων

Η  Γραμματέας                                        Η  Πρόεδρος

                            Ν. Παληοκώστα                                        Ζ. Χατζή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.