ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 17-3-2015 Για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

11011050_1526645984241098_8297999663879397159_n.jpg

ΘΕΜΑ: Προτάσεις και αιτήματα του κλάδου ΠΕ 08 Εικαστικών για τις άμεσες 

και επείγουσες αλλαγές στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Η Ένωσή μας υποστηρίζει ενεργητικά τα πανεκπαιδευτικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την Ομοσπονδία, συμπεριλαμβάνοντας τις σχετικές προτάσεις για τις διαθεσιμότητες, μετατάξεις, διορισμούς.

Αυτονόητη είναι ιδιαίτερα η υποστήριξή μας στις διεκδικήσεις και προτάσεις της ΟΛΜΕ για την ανασύσταση των τομέων, κλάδων και ειδικοτήτων που καταργήθηκαν στα ΕΠΑΛ και γενικά στην Τεχνική Εκπαίδευση.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εξαγγελία του Υπουργείου Παιδείας για την επαναλειτουργία των ΕΠΑΛ και την πρόθεση για επανένταξη του τομέα Εφαρμοσμένων και Καλλιτεχνικών Σπουδών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καταθέτουμε εισήγηση-πρόταση με αναλυτικά στοιχεία που επεξεργαστήκαμε, για τα ΕΠΑΛ και την ένταξη των βασικών ειδικοτήτων των καλλιτεχνικών εφαρμογών.
Η επανένταξη των ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ εκτός από την επαναφορά των σε διαθεσιμότητα συναδέλφων θα επαναφέρει και το σύνολο των εικαστικών εκπαιδευτικών, περίπου 100 συναδέλφους ΠΕ 08, που εξοστρακίστηκαν εντελώς από την Τεχνική εκπαίδευση.

 

Οι καλλιτεχνικές εφαρμογές που συνδέονται άμεσα με την αισθητική εξέλιξη – προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα, δηλώνουν και αναδεικνύουν το πολιτικό – κοινωνικό – πολιτιστικό – πνευματικό επίπεδο αν τους αιώνες κάθε χώρας, την προβάλλουν και τη συνδέουν με το σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο.
Αναμφισβήτητα τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι καλλιτεχνικές εφαρμογές που απηχούν πολιτισμό και η απασχόληση με προσανατολισμό τις παραπάνω ειδικότητες, είναι ένα ανεξάντλητο κεφάλαιο για τη χώρα μας όσο και αν οι καιροί είναι δύσκολοι και είναι αναγκαίο να εξελίσσονται όπως πολλές άλλες ειδικότητες και επαγγέλματα διότι συμβάλλουν στην καθημερινή κοινωνική και πολιτιστική ζωή μας.
Είναι η καθημερινότητάς μας, η πολιτιστική μας κληρονομιά και ο σύγχρονος πολιτισμός μας.
Ας λάβουμε υπ’ όψη μας τους νέους που επιθυμούν να σπουδάσουν στη Δευτεροβάθμια και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στη συνέχεια να ασχοληθούν επαγγελματικά με μια από τις παραπάνω προτεινόμενες ειδικότητες.
Αρκετοί ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές τάξεις χωρίς την οικονομική δυνατότητα να στραφούν στις ιδιωτικές σχολές, ή στις αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού.

• Για τις αναθέσεις των μαθημάτων
Με την επικράτηση συντεχνιακών λογικών έχει επιτευχθεί ο πλήρης αποκλεισμός του κλάδου (ΠΕ 08) από βασικά μαθήματα των ειδικοτήτων, όπως: οι Αρχές Σύνθεσης (έπρεπε να ισχύει η Α΄ ανάθεση), το Γραμμικό Σχέδιο (έπρεπε να ισχύει η Α΄ ή Β΄ ανάθεση), οι Γραφιστικές Εφαρμογές (έπρεπε να ισχύει η Β΄ ανάθεση), η Φωτογραφία (έπρεπε να ισχύει η Β΄ ανάθεση), οι Εφαρμογές Πολυμέσων-Σχεδίαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (έπρεπε να ισχύει η Β΄ ανάθεση), η Τεχνολογία Υλικών (έπρεπε να ισχύει η Β΄ ανάθεση).
Στο μάθημα της Α΄ ΕΠΑΛ με τη γενική ονομασία «Τεχνικό Σχέδιο» (στη διδακτέα ύλη του περιλαμβάνει το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο) δεν προβλέπεται καθόλου ανάθεση στους ΠΕ 08.
Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, έχει καταργηθεί το μάθημα του Ελευθέρου Σχεδίου από τα αναλυτικά προγράμματα των ειδικοτήτων: Επιπλοποιίας και Κομμωτικής Τέχνης.
Οι αναθέσεις των μαθημάτων πρέπει επιτέλους να καθορίζονται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας με αντικειμενικό και αδιάβλητο τρόπο ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν εκ των προτέρων το εύρος των διδακτικών αντικειμένων που θα μπορούν να διδάξουν και με ποια σειρά προτεραιότητας. Το Υπουργείο να μπορεί να τις καθορίσει λαμβάνοντας το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών από τις Ανώτατες Σχολές, των αντίστοιχων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Έτσι είναι δυνατόν να λαμβάνουν την πρώτη ανάθεση, για τη διδασκαλία του μαθήματος, οι ειδικότητες που έχουν διδαχθεί αποδεδειγμένα και συγκριτικά, το μεγαλύτερο αριθμό υποχρεωτικών εξαμήνων στο μάθημα που αντιστοιχεί με το σχολικό αντικείμενο διδασκαλίας. Με την ίδια λογική να ορίζεται η δεύτερη ανάθεση, στις ειδικότητες με τα λιγότερα υποχρεωτικά εξάμηνα επί του προγράμματος σπουδών τους. Η ανάθεση για να δοθεί σε μια ειδικότητα πρέπει να έχει διδαχτεί, το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, για ένα τουλάχιστον εξάμηνο.
Αυτή η πρακτική θα διασφάλιζε τη δίκαιη αποκατάσταση των αναθέσεων στους εικαστικούς άπαξ και δια παντός, μακριά από συντεχνιακούς αποκλεισμούς και αντιπαραθέσεις. Προσωρινά πρέπει να διεκδικηθούν οι αναθέσεις που κατείχε ο κλάδος πριν την υπουργική απόφαση του 2008 με τις απαραίτητες προσθήκες των διδακτικών αντικειμένων που επίκαιρα ζητά ο σύλλογός μας και που έχουν αποδεδειγμένα διδαχθεί στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών της ΑΣΚΤ.
• Η αναγνώριση της πλειονότητας των μαθημάτων μας ως εργαστηριακά και να πραγματοποιηθεί η ένταξη της ειδικότητάς μας στο Εργαστηριακό Κέντρο.
• Ανάκληση της κατάργησης των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων του Ελευθέρου και Γραμμικού Σχεδίου από τις εισαγωγικές εξετάσεις για το Τμήμα Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας.
• Επαναφορά του μαθήματος της Ιστορία της Τέχνης ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα για την εισαγωγή των μαθητών του τομέα των Εφαρμοσμένων και Καλλιτεχνικών Σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (αφορά τις ειδικές εξετάσεις εισαγωγής των μαθητών των ΕΠΑΛ στις καλλιτεχνικές σχολές των Α.Τ.Ε.Ι.). Το συγκεκριμένο μάθημα διδάσκεται σε όλες τις ειδικότητες του τομέα (κοινό) και ήταν πανελλαδικώς εξεταζόμενο έως το 2012.

Πρόταση για την ένταξη του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών
και Καλλιτεχνικών Σπουδών στα ΕΠΑΛ

Οι προτεινόμενες ειδικότητες είναι:

1. Γραφικών Τεχνών (βιβλίο-εφημερίδα-διαφήμιση-διαδίκτυο) > η καθημερινότητά μας
2. Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων (οικία-επαγγελματικοί χώροι) > η καθημερινότητά μας
3. Συντήρησης Έργων τέχνης και Αποκατάστασης > η πολιτιστική κληρονομιά μας
4. Φωτογραφίας > η καθημερινότητά μας
5. Αργυροχρυσοχοΐας > η πολιτιστική μας παράδοση
6. Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας > η πολιτιστική μας παράδοση, ιδιαίτερη ειδικότητα
7. Επιπλοποιίας> η καθημερινότητά μας, παράδοση
Κριτήριο για την επιλογή τους είναι ότι ο προτεινόμενος τομέας υπάρχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες πχ:
α) Γερμανία – Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
β) Ελβετία– Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, Καλών Τεχνών και Μουσικής
γ) Σουηδία – Τομέας Τεχνών
ε) Ιταλία – Τομέας Γραφικών Τεχνών και Επικοινωνίας
ζ) Φιλανδία – Τομέας Πολιτισμού
στ) Νορβηγία – Τομέας Σχεδιασμού Τεχνών και Χειροτεχνιών

Για την προσαρμογή στα ΕΠΑΛ διευκολύνει ότι υπάρχουν ήδη σχολικά εγχειρίδια, εκπαιδευτικά ντοσιέ, βιβλία των ΤΕΕ, έτοιμα αναλυτικά προγράμματα ανά ειδικότητα, όπως επίσης και οι απαιτούμενες υποδομές, δηλαδή ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ

Ομάδα προσανατολισμού: Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. Γραφικών Τεχνών
2. Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων
3. Συντήρησης Έργων τέχνης και Αποκατάστασης
4. Φωτογραφίας
5. Αργυροχρυσοχοΐας
6. Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας
7. Επιπλοποιίας

Τα κοινά προτεινόμενα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού (13 ώρες) στην Α΄ ΕΠΑ.Λ. είναι τα εξής:
1. Ελεύθερο Σχέδιο (3 ώρες),
2. Αρχές Σύνθεσης (3 ώρες),
3. Ιστορία της Τέχνης (2 ώρες),
4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός − Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες),
5. Εφαρμογές Πληροφορικής (3 ώρες).

Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι ανά Ειδικότητα του Τομέα, της Ομάδας Προσανατολισμού, στη Β΄ και Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ (23 ωρών εβδομαδιαίως) είναι τα εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Α) Γραφικών Τεχνών
Στη Β΄ Τάξη
1. Ιστορία των Τεχνών (Θ) 2 ώρ/εβδ.
2. Ελεύθερο Σχέδιο (Σ) 3 ώρες/εβδ.
3. Τεχνολογία Υλικών (Θ) 1 ώρ/εβδ.
4. Φωτογραφία (Ε) 2 ώρ/εβδ.
5. Γραφιστικές Εφαρμογές (Ε2+Θ1) 3 ώρ/εβδ.
6. Τεχνολογία Εκτυπώσεων (Ε2+Θ1) 3 ώρ/εβδ.
7. Εφαρμογές Η/Υ (Ε) 4 ώρ/εβδ.
8. Γραμματογραφία (Ε) 2 ώρ/εβδ.
9. Γραμμικό Σχέδιο (Σ) 3 ώρ/εβδ.

Στη Γ΄ Τάξη
1. Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα (Σ) 3 ώρ/εβδ.
2. Γραμμικό Σχέδιο – Εικονογράφηση (Σ) 2 ώρ/εβδ.
3. Ιστορία των Τεχνών (Θ) 2 ώρ/εβδ.
4. Γραφιστικές Εφαρμογές (Ε2+Θ2) 4 ώρ/εβδ.
5. Τεχνολογία Εκτυπώσεων (Ε) 4 ώρ/εβδ.
6. Γραφιστική Ηλεκτρονικών Μέσων (Ε) 4 ώρ/εβδ.
7. Ιστορία Γραφικών Τεχνών (Θ) 2 ώρ/εβδ.
8. Γραμματογραφία ή Φωτογραφία (Ε) 2 ώρ/εβδ.

Β) Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων
Στη Β΄ Τάξη
1. Ιστορία των Τεχνών (Θ) 2 ώρ/εβδ.
2. Ελεύθερο Σχέδιο (Σ) 3 ώρ/εβδ.
3. Τεχνολογία Υλικών (Θ) 2 ώρ/εβδ.
4. Φωτογραφία (Ε) 2 ώρ/εβδ.
5. Σχέδιο με Η/Υ (Ε) 4 ώρ/εβδ.
6. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Σ) 4 ώρ/εβδ.
7. Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων (Ε) 3 ώρ/εβδ.
8. Σχεδιασμός Βιομηχανικού Αντικειμένου (Ε) 3 ώρ/εβδ.

Στη Γ΄ Τάξη
1. Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα (Σ) 3 ώρ/εβδ.
2. Αρχιτεκτονικό – Προοπτικό Σχέδιο (Σ) 4 ώρ/εβδ.
3. Ιστορία των Τεχνών (Θ) 2 ώρ/εβδ.
4. Ιστορία Διακοσμητικών Τεχνών (Θ) 2 ώρ/εβδ.
5. Κατασκευαστικό Σχέδιο (Σ) 2 ώρ/εβδ.
6. Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων (Ε) 3 ώρ/εβδ.
7. Διακοσμητική Σύνθεση-Μακέτα (Ε) 3 ώρ/εβδ.
8. Σχέδιο με Η/Υ (Ε) 4 ώρ/εβδ.

Γ) Συντήρησης Έργων τέχνης και Αποκατάστασης
Στη Β΄ Τάξη
1. Ιστορία των Τεχνών (Θ) 2 ώρ/εβδ.
2. Ελεύθερο Σχέδιο (Σ) 3 ώρ/εβδ.
3. Τεχνολογία Υλικών (Θ) 2 ώρ/εβδ.
4. Φωτογραφία (Ε) 2 ώρ/εβδ.
5. Σχέδιο με Η/Υ (Ε) 3 ώρ/εβδ.
6. Αποτυπώσεις (Ε) 3 ώρ/εβδ.
7. Συντήρηση Έργων Τέχνης (Ε2+Θ2) 4 ώρ/εβδ.
8. Αντίγραφο-Αισθητική Αποκατάσταση (Ε2+Θ2) 4 ώρ/εβδ.

Στη Γ΄ Τάξη
1. Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα (Σ) 3 ώρ/εβδ.
2. Ιστορία των Τεχνών (Θ) 2 ώρ/εβδ.
3. Τεχνολογία Υλικών (Θ) 2 ώρ/εβδ.
4. Συντήρηση Έργων Τέχνης (Ε) 6 ώρ/εβδ.
5. Αντίγραφο-Αισθητική Αποκατάσταση (Ε) 4 ώρ/εβδ.
6. Γραμμικό Σχέδιο (Σ) 3 ώρ/εβδ.
7. Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Θ) 1 ώρ/εβδ.
8. Φωτογραφία (Ε) 2 ώρ/εβδ.

Δ) Φωτογραφίας
Στη Β΄ Τάξη
1. Ιστορία των Τεχνών (Θ) 2 ώρ/εβδ.
2. Ελεύθερο Σχέδιο – Σύνθεση (Σ) 3 ώρ/εβδ.
3. Ασπρόμαυρη Φωτογραφία (Ε) 4 ώρ/εβδ.
(Βασικές Αρχές Εμφάνισης και Εκτύπωσης)

4. Θεωρία και Τεχνική της Φωτογραφίας (Θ) 2 ώρ/εβδ.
5. Εφαρμογές Η/Υ (Photoshop) (Ε) 3 ώρ/εβδ.
6. Έγχρωμη Φωτογραφία (Ε2+Θ2) 4 ώρ/εβδ.
(Διαχείριση Χρώματος – Ψηφιακές Εκτυπώσεις)
7. Φωτοευαισθησιομετρία (Θ) 2 ώρ/εβδ.
8. Φωτογραφικές Εφαρμογές (Ε) 3 ώρ/εβδ.

Στη Γ΄ Τάξη
1. Ελεύθερο Σχέδιο-Χρώμα-Σύνθεση (Σ) 3 ώρ/εβδ.
2. Ιστορία των Τεχνών (Θ) 2 ώρ/εβδ.
3. Ιστορία και Αισθητική της Φωτογραφίας (Θ) 3 ώρ/εβδ.
4. Ηλεκτρ/κή Επεξεργασία Φωτ. Εικόνας (Ε) 4 ώρ/εβδ.
5. Φωτογραφικές Εφαρμογές (Ε) 5 ώρ/εβδ.
6. Γραμμικό Σχέδιο (Σ) 3 ώρ/εβδ.
7. Οπτικοακουστικά Μέσα – Βίντεο (Ε) 3 ώρ/εβδ.

Ε) Αργυροχρυσοχοΐας
Στη Β΄ Τάξη
1. Ιστορία των Τεχνών (Θ) 2 ώρ/εβδ.
2. Ελεύθερο Σχέδιο (Σ) 3 ώρ/εβδ.
3. Τεχνολογία Υλικών Αργυροχρυσοχοΐας (Θ) 2 ώρ/εβδ.
4. Σχέδιο Αργυροχρυσοχοΐας (Σ) 3 ώρ/εβδ.
5. Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας Ι (Χ/Α) (Ε) 6 ώρ/εβδ.
6. Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας ΙΙ (Α/Π) (Ε) 4 ώρ/εβδ.
7. Εργαστήριο Πλαστικής (κερί μοντέλου) (Ε) 3 ώρ/εβδ.

Στη Γ΄ Τάξη
1. Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα (Σ) 3 ώρ/εβδ.
2. Ιστορία των Τεχνών (Θ) 2 ώρ/εβδ.
3. Ιστορία της Αργυροχρυσοχοΐας (Θ) 1 ώρ/εβδ.
4. Σχέδιο Κοσμηματοποιίας (Σ) 3 ώρ/εβδ.
5. Εργαστήριο Κοσμηματοποιίας Ι (Χ/Α) (Ε) 6 ώρ/εβδ.
6. Εργαστήριο Κοσμηματοποιίας ΙΙ (Α/Π) (Ε) 4 ώρ/εβδ.
7. Εφαρμογές Η/Υ ή Γραμμικό Σχέδιο (Ε) 3 ώρ/εβδ.
8. Στοιχεία Επαγ/κής Δραστηριότητας (Θ) 1 ώρ/εβδ.

ΣΤ) Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας
Β΄ τάξη
Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί (Θ) 2 ώρ/εβδ.
Ελεύθερο Σχέδιο (Σ) 3 ώρ/εβδ.
Σχέδιο – Χρώμα Ψηφιδογραφίας και Υαλογραφίας (Σ) 5 ώρ/εβδ.
Τεχνολογία Υλικών (Θ) 1 ώρ/εβδ.
Φωτογραφία (Ε) 2 ώρ/εβδ.
Ψηφιδογραφία (Ε) 4 ώρ/εβδ.
Υαλογραφία (Ε) 4 ώρ/εβδ.
Εφαρμογές Η/Υ (Ε) 2 ώρ/εβδ.

Γ΄ τάξη
Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί (Θ) 2 ώρ/εβδ.
Ιστορία Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας (Θ) 1 ώρ/εβδ.
Ελεύθερο Σχέδιο -Χρώμα (Σ) 3 ώρ/εβδ.
Σχέδιο Χρώμα – Ψηφιδογραφίας και Υαλογραφίας (Σ) 4 ώρ/εβδ.
Φωτογραφία (Ε) 2 ώρ/εβδ.
Υαλογραφία (Ε) 4 ώρ/εβδ.
Ψηφιδογραφία (Ε) 5 ώρ/εβδ.
Εφαρμογές Η/Υ (Ε) 2 ώρ/εβδ.

Z) Ειδικότητα: Επιπλοποιίας
Β΄ τάξη
Εργαστήριο Ειδικότητας (Ε) 10 ώρ/εβδ.
Τεχνολογία Υλικών – Μηχανημάτων (Θ) 3 ώρ/εβδ.
Μετρήσεις και Υπολογισμοί Ξύλινων Κατασκευών (Θ) 2 ώρ/εβδ.
Επιπλοποιία ΙΙ (Ε) 2 ώρ/εβδ.
Τεχνικό Σχέδιο Επιπλοποιού (Σ) 3 ώρ/εβδ.
Χρωματολογία – Επεξεργασία Επιφανειών (Ε2+Θ1) 3 ώρ/εβδ.

Γ΄ τάξη
Ρυθμολογία Επίπλου (Θ) 1 ώρ/εβδ.
Σχεδίαση Επίπλου μέσω Η/Υ (Ε) 3 ώρ/εβδ.
Επεξεργασία Επιφανειών (Ε) 3 ώρ/εβδ.
Εργαστήριο Ξύλινων Κατασκευών (Ε) 6 ώρ/εβδ.
Τεχνολογία Ξύλου – Μετρήσεις (Θ) 2 ώρ/εβδ.
Ξυλογλυπτική (Ε) 3 ώρ/εβδ.
Συνδεσμολογία (Ε) 3 ώρ/εβδ.
Ελεύθερο Σχέδιο (Σ) 2 ώρ/εβδ.

Το ανωτέρω ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ και Γ΄ τάξης δομείται επάνω στη προϋπόθεση των κοινών μαθημάτων ειδικότητας της Α΄ τάξης (ομάδα προσανατολισμού).

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων
Η Γραμματέας Η Πρόεδρος
Ν. Παληοκώστα Ζ. Χατζή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.