06-07-22 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε ΚΕΔΑΣΥ/ΣΜΕΑΕ, σε Μουσικά, σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2022-23

06-07-22 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε ΚΕΔΑΣΥ/ΣΜΕΑΕ, σε Μουσικά, σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2022-23 ΥΑ Αποσπάσεις σε Μουσικά Σχολεία  Αποσπάσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία  Αποσπάσεις ΣΜΕΑΕ  Αποσπάσεις ΠΥΣΔΕ…

περισσότερα