Αντίθετη η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Αθηνών στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Λυκείου

Την επαναφορά   των μαθημάτων Τέχνης (Εικαστικά, Μουσική, Στοιχεία Θεατρολογίας) ζητά η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με έκπληξη διαπίστωσε ότι στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ 2338, τ. Β΄, 15-06-2020) δεν προβλέπεταιπλέον διδακτική ώρα για τις Τέχνες, καθώς καταργήθηκαν τόσο η ζώνη επιλεγόμενων μαθημάτων όσο και οι ώρες ερευνητικών δραστηριοτήτων της Α΄ Λυκείου, κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικών ειδικοτήτων (εικαστικών, μουσικής και θεατρικής αγωγής–θεατρολογίας) ανέπτυσσαν πληθώρα διαθεματικών δράσεων. Έτσι, δεν φαίνεται να παρέχεται πλέον στους μαθητές και στις μαθήτριες του Γενικού Λυκείου κάποια μορφωτική ευκαιρία στο πεδίο των Τεχνών, ούτε άμεσα, μέσα από τα μαθήματα αισθητικής αγωγής, ούτε έμμεσα, μέσα από σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες (projects).

Αδιαμφισβήτητα, οι Τέχνες έχουν μακρά παράδοση στη χώρα μας. Η  αναγκαιότητα της καλλιτεχνικής παιδείας των μαθητών υποστηρίχθηκε ήδη από της συστάσεως του Ελληνικού κράτους, ενώ, επιπλέον, όσες μεταρρυθμιστικές/προοδευτικές προσπάθειες καταβλήθηκαν κατά καιρούς, με εμπνευστές πρωτοπόρους παιδαγωγούς (π.χ. Κουντουράς, Δελμούζος, Γληνός, Κριαράς κ.ά.), ανέδειξαν την κοινή πεποίθηση ότι οι Τέχνες οφείλουν να έχουν ιδιαίτερη και εξέχουσα θέση στο πρόγραμμα των Ελληνικών Σχολείων. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη κατάργηση από την τελευταία βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της πατρίδας μας μορφωτικών ευκαιριών πάνω στο τραγούδι, στην εικαστική αποτύπωση και στη θεατρική έκφραση ξενίζει και προβληματίζει ιδιαίτερα.

Στη Σχολή μας πραγματοποιήθηκε, προ διετίας, ειδικό επιστημονικό συνέδριο, με τίτλο «Οι Τέχνες στο Ελληνικό Σχολείο», με τη συμμετοχή χιλίων συνέδρων και 400 ομιλητών από όλη τη χώρα και την Κύπρο, το οποίο ανέδειξε την ανάγκη κάλυψης και επέκτασης της καλλιτεχνικής παιδείας στην εκπαιδευτική πράξη. Το Θέατρο, η Μουσική, τα Εικαστικά, ο Χορός και ο Κινηματογράφος, συντείνουν στην ολόπλευρη διάπλαση και στη βιωματική γνώση που προσφέρει η αισθητική αγωγή στα παιδιά και στους εφήβους που φοιτούν στα σχολεία της Πατρίδας μας. Οι Τέχνες συμβάλλουν δραστικά στον εμπλουτισμό της επικοινωνίας, της διεπιστημονικής μάθησης, της αισθητικής καλλιέργειας, της ενσυναίσθησης, της αυτενέργειας, της συλλογικότητας, της ανάπτυξης της δημιουργικότητας, της δημοκρατικότητας και της ηθικής διάστασης των μαθητών και των μαθητριών.

Σε διεθνές επίπεδο, η Unesco καλεί τα κράτη-μέλη της να υποστηρίζουν την καλλιτεχνική εκπαίδευση σε όλη τη σχολική ζωή, αλλά και πέρα από αυτή, καθώς οι Τέχνες αναγνωρίζονται ως το «κλειδί» που εξασφαλίζει στη νέα γενεά τη δυνατότητα επανανακάλυψης του κόσμου που έχει κληρονομήσει. Η καλλιτεχνική εκπαίδευση βοηθά να παραμένει ζωντανή η πολιτιστική κληρονομιά και ταυτότητα και συνδράμει στη σχέση κάθε πολιτισμού με τους άλλους, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μίας κοινής κληρονομιάς. Σύμφωνα με την UNESCO και τη Διεθνή Ένωση για τις Τέχνες στην Εκπαίδευση (World Alliance for Arts in Εducation–WAAE), η Τέχνη είναι ουσιαστικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης για την πλήρη ανάπτυξη του ατόμου, καθώς οδηγεί στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η επίλυση προβλημάτων, δεξιοτήτων απαραίτητων για τη μόρφωση πολιτών ανθεκτικών, ανεκτικών στη διαφορετικότητα και την ελευθερία της έκφρασης, με κριτική και πρωτοποριακή σκέψη.

Η Κοσμητεία της Σχολής μας, μιας Σχολής που έχει στους κόλπους της τα Τμήματα Θεατρικών και Μουσικών Σπουδών, οι απόφοιτοι των οποίων στελεχώνουν τους οικείους κλάδους θεατρικής και μουσικής αγωγής, εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία της για το μέλλον των επιστημόνων εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών αντικειμένων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επιστημόνων που εκπαιδεύονται μέσα από ειδικά μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης. Το ίδιο είχε, άλλωστε, πράξει και προ διετίας, επισημαίνοντας ότι στον κλάδο ΠΕ41, δηλαδή στους διδάσκοντες την Ιστορία της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο και Λύκειο), οφείλουν να γίνονται δεκτοί και οι απόφοιτοι εκείνων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών της χώρας που περιλαμβάνουν και την Κατεύθυνση της Ιστορίας της Τέχνης· πρόκειται για ένα εύλογο αίτημα που παραμένει ακόμη ανεκπλήρωτο και στο οποίο η Κοσμητεία της Σχολής μας εμμένει.

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ζητά την τροποποίηση του προτεινόμενου ωρολογίου προγράμματος, με την επαναφορά στο Λύκειο των μαθημάτων Τέχνης (Εικαστικά, Μουσική, Στοιχεία Θεατρολογίας) και την ενίσχυση του διδακτικού τους προγράμματος, πολλώ δε μάλλον που ικανά εξ αυτών (π.χ. Σχέδιο και Μουσική) συνιστούν πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Ο Κοσμήτωρ

Καθηγητής Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης

 

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Καθηγήτρια Μαρία Σιδηροπούλου
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Καθηγήτρια Ρέα Δελβερούδη
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Καθηγήτρια Αικατερίνη Μητραλέξη
Θεατρικών Σπουδών Καθηγήτρια Χρυσόθεμις Βασιλάκου
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Καθηγητής Δημήτριος Δρόσος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αν. Καθηγητής Δημήτρης Παυλόπουλος

(Αναπληρωτής Προέδρου)

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Καθηγητής Γεράσιμος Ζώρας
Μουσικών Σπουδών Αν. Καθηγήτρια Αναστασία Γεωργάκη
Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καθηγητής Γεώργιος Πασιάς
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αν. Καθηγήτρια Όλγα Αλεξανδροπούλου
Φιλολογίας Καθηγητής Αμφιλόχιος Παπαθωμάς
Φιλοσοφίας Αν. Καθηγήτρια Ευγενία Νικολαΐδου-Κυριανίδου
Ψυχολογίας Καθηγήτρια Χρυσή Χατζηχρήστου
Η εκπρόσωπος των μελών ΕΔΙΠ Θεοδώρα Μέντη
Ο εκπρόσωπος των μελών ΕΤΕΠ Λάμπρος Σιαπέρας

πηγή: Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ένα σχόλιο:

  1. Pingback: Η απάντηση στην κατάργηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων είναι τα ίδια τα έργα των μαθητών

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.