Επιμόρφωση

Η Ένωση   Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων διοργανώνει ετησίως επιμορφωτικά σεμινάρια και Συνέδρια στην Αθήνα και στην Περιφέρεια, στα οποία συμμετέχουν καλλιτέχνες  εκπαιδευτικοί- μέλη της Ένωσης απ’ όλη τη χώρα.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη άμεση-ζωντανή συλλογική ανταλλαγή απόψεων, που συνεισφέρει στη διακίνηση ιδεών και μετάδοση διδακτικών  εμπειριών, στην επεξεργασία και συστηματοποίηση εικαστικών και εκπαιδευτικών προτάσεων και κατευθύνσεων, μέσω της οποίας ουσιαστικά συντονίζεται και ενοποιείται στην πράξη η καλλιτεχνική διδασκαλία.

Τα Συνέδρια αυτά συνιστούν στο χώρο της εκπαίδευσης μοναδική περίπτωση επιμόρφωσης με διάρκεια, η οποία δε γίνεται για την τυπική εκπλήρωση κάποιας δημοσιοϋπαλληλικής υποχρέωσης αλλά σαν ένα συλλογικό εγχείρημα, βασισμένο στην εθελοντική συμμετοχή, την αυτενέργεια και την πρωτοβουλία των εικαστικών καλλιτεχνών, δηλαδή για την ουσία. Έχει καθιερωθεί σαν ένας πολύ σημαντικός θεσμός που υποστηρίζει την καλλιτεχνική εκπαίδευση και την ανανέωση και εξέλιξη της εικαστικής διδασκαλίας.

Η θεματική των Συνεδρίων βασίζεται στις εκάστοτε ανάγκες επιμόρφωσης ή ενημέρωσης των μελών, ανάλογα με τα προβλήματα που προκύπτουν για τον κλάδο. Τα θέματα αποφασίζονται  από το Δ.Σ. της Ένωσης. Οι εισηγητές που ανήκουν στον εικαστικό  και επιστημονικό κόσμο συμμετέχουν αφιλοκερδώς και παράλληλα πραγματοποιούνται εισηγήσεις μελών που έχουν να επιδείξουν πρωτότυπες εικαστικές διδασκαλίες. Οι εισηγήσεις πλαισιώνονται από εργαστήρια που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον  των μελών. Παρουσιάζονται  στο ετήσιο περιοδικό «Εικαστική Παιδεία». Τα εργαστήρια βιντεοσκοπούνται.

Για τη συμμετοχή των εικαστικών εκπαιδευτικών δίδεται άδεια παρακολούθησης από το Υπουργείο Παιδείας και η παρουσία τους πιστοποιείται από την Ένωση με σχετική βεβαίωση.

Από το έτος 1995 ξεκίνησαν τους χειμερινούς μήνες τα ετήσια σεμινάρια Β. Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη με στόχο οι συναντήσεις αυτές να συνενώσουν τις προσπάθειες όλων των μελών της Ένωσης, να ενδυναμωθούν οι τοπικές προσπάθειες, να ενεργοποιηθούν και αξιοποιηθούν όσο γίνεται περισσότερα μέλη της Ένωσης στη Β. Ελλάδα. Επίσης σε τακτά διαστήματα πραγματοποιούνται εξορμήσεις σε πόλεις της περιφέρειας που συγκεντρώνεται σημαντικός αριθμός μελών και με την αξιοποίηση τοπικών παραγόντων διενεργούνται επιμορφωτικά σεμινάρια.

Συμπληρώνονται, φέτος το 2017, 34 χρόνια από τότε  που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά οι ετήσιες πανελλαδικές συνεδριάσεις μας (1983) και περίπου 22 χρόνια οι περιφερειακές (1995).

Η σημασία τους δε βρίσκεται βέβαια στη μακροβιότητά τους, αλλά μάλλον η μακροβιότητά τους οφείλεται στη σημασία τους, στη συμβολή τους, με άλλα λόγια στην ανύψωση του συλλογικού καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού προβληματισμού, στη συσπείρωση και τη διαμόρφωση του συνολικού προσανατολισμού δράσης της Ένωσης. Όρος γι’ αυτό είναι η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής των εικαστικών – εκπαιδευτικών στις εργασίες του συλλόγου μας, η ενδυνάμωση της φωνής της Ένωσης, της αυτοτέλειάς της και όλης της λειτουργίας και δραστηριοποίησής της. Όχι στη βάση μιας πορείας χωρίς πυξίδα, κλίνοντας κατά πώς φυσάει ο άνεμος, αλλά στη σταθερή βάση προώθησης των αιτημάτων μας, και ενεργητικής προάσπισης των αξιών της Τέχνης και της καλλιτεχνικής διδασκαλίας.

Είναι μια συλλογική κατάκτηση, που η Ένωση  αγωνίζεται για να τη διαφυλάξει και να την ενισχύσει παρ’ όλες τις δυσκολίες και αντιξοότητες που παρουσιάζονται.

Δείτε Ανακοινώσεις Σεμιναρίων – Συνεδρίων Ένωσης

Τα σχόλια είναι κλειστά.