Όταν οι λέξεις «ειδημοσύνη», «αριστεία» και «συμπερίληψη» χάνουν το νόημά τους, Προγράμματα e-lerning του ΕΚΠΑ

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα με θέμα «Εικαστική δραστηριότητα στην παιδική ηλικία» από το e-lerning του ΕΚΠΑ  ή Πόσα μόρια εξασφαλίζει μια βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός επιμορφωτικού προγράμματος για όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών

Η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων με έκπληξή της πληροφορήθηκε για την ύπαρξη ενός πολλά υποσχόμενου επιμορφωτικού προγράμματος που προσφέρεται αυτή την περίοδο από το ELearning του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ με θέμα την «Εικαστική Δραστηριότητα στην παιδική ηλικία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του E-Learning του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ στόχος  του προγράμματος είναι:

«..να ευαισθητοποιήσει το αισθητικό/καλλιτεχνικό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τις εκπαιδευτικές τους δυνατότητες, όσον αφορά στη χρήση συμβατικών τύπων υλικών και αντικειμένων ανακυκλώσιμων υλικών, αλλά και διαφόρων τεχνικών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέσα για την αισθητική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των εκφραστικών δεξιοτήτων των παιδιών».

Πάγια πεποίθηση της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων ήταν και θα εξακολουθήσει να είναι η πεποίθηση ότι όταν ο κύκλος των μετόχων του εικαστικού πεδίου διευρύνεται και όλοι οι άνθρωποι αποκτούν ίσες ευκαιρίες ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν το αγαθό της τέχνης, το όραμα της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων δικαιώνεται, καθώς η συμπερίληψη αποτελεί βασικό στόχο της Καλλιτεχνικής Παιδείας.

Ωστόσο η ανακοίνωση του εν λόγω επιμορφωτικού προγράμματος εγείρει βάσιμες ανησυχίες καθώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα, με την επιτυχή παρακολούθησή του εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες πολλά μόρια και για διαφορετικές χρήσεις. Ειδικότερα εξασφαλίζει (Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό, Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης).

Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης να υπενθυμίσουμε εδώ ότι βάσει του πρόσφατου νόμου 4823/2021 για τις κρίσεις στελεχών, τα δύο (2) μόρια αντιστοιχούν με την μοριοδότηση που προσφέρει η υπηρέτηση σε θέση σχολικού συμβούλου για τετραετή θητεία!!!. Επιπλέον να υπενθυμίσουμε ότι στους συναδέλφους μας που σπούδασαν στο εξωτερικό και διαθέτουν πτυχία πενταετούς φοίτησης από Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών δεν τους αποδίδεται ο τίτλος integratedmaster παρότι πληρούν, βάσει νόμου, τις αναγκαίες προϋποθέσεις, παρόλο που ένα πρόγραμμα 9 μηνών και μάλιστα χωρίς τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος εξασφαλίζει τα ίδια μόρια!!!.

Όσοι όμως υπηρετούμε στο πεδίο της τέχνης με την τριπλή μας ιδιότητα των εκπαιδευτικών, εικαστικών καλλιτεχνών και ερευνητών νιώθουμε άβολα και ανησυχούμε ιδιαίτερα μπροστά σε παρόμοιες ανακοινώσεις καθώς εγείρουν ανησυχίες και ποικίλα ερωτήματα, με βασικότερα τα παρακάτω:

  • Πως είναι δυνατόν ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα 330 ωρών να προσφέρει σε συμμετέχοντες, μη εξοικειωμένους με τα εργαλεία της τέχνης και δίχως εικαστική εκπαίδευση, τα εφόδια να αξιοποιούν πλήρως υλικά και τεχνικές, προκειμένου να καλλιεργήσουν την αισθητική και τις εκφραστικές δεξιότητες των παιδιών;
  • Με ποιον τρόπο και μέσα από ποιες διαδικασίες θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν και μάλιστα πλήρως τις εκπαιδευτικές τους δυνατότητες, όσον αφορά στη χρήση συμβατικών τύπων υλικών και αντικειμένων ανακυκλώσιμων υλικών, αλλά και διαφόρων τεχνικών όταν δεν γνωρίζουν το βασικό λεξιλόγιο, τη γραμματική και τη σύνταξη της οπτικής και της εικαστικής γλώσσας;
  • Αν όλα αυτά μπορεί να τα καταφέρει ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, προς τι και ποιο το όφελος πολύχρονων σπουδών, των αξιόλογων εξειδικευμένων μεταπτυχιακών και της εμπειρίας των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών του κλάδου;
  • Πως προσφέρονται και πως εξασφαλίζονται από το ΕΚΠΑ τόσα μόρια για ένα υψηλής εξειδίκευσης ως προς τις δεξιότητες και το περιεχόμενο πρόγραμμα, όταν άλλα προγράμματα που πραγματικά πολύ πιο γενικά και απαραίτητα σε όλους τους κλάδους των εκπαιδευτικών όπως για παράδειγμα προγράμματα που εστιάζουν στις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση κλπ. εξασφαλίζουν πολύ λιγότερα μόρια;
  • Προς τι, λοιπόν, ποιος επιτρέπει και με βάση ποια κριτήρια αυτή την «ευκολία» και την «γενναιοδωρία» στο μοίρασμα μορίων και μάλιστα στην περίπτωση ενός προγράμματος που αφορά στην κατάκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων, τις οποίες οι εικαστικοί καλλιτέχνες κατακτούν μετά από πενταετή εκπαίδευση;

Η τέχνη και οι εικαστικές τέχνες ειδικότερα, είναι αγαθά που απευθύνονται σε όλους τους ανθρώπους και αφορούν τον καθένα άνθρωπο ξεχωριστά, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να διδάξουν και να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς πρότερη παιδεία και εξειδίκευση, πολύ περισσότερο δεν είναι δυνατόν ανειδίκευτοι να ανταμείβονται σε βάρος εξειδικευμένων συναδέλφων με μόρια που δεν αντιστοιχούν στις γνώσεις που μπορούν πραγματικά να αποκομίσουν από ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Η αξιότιμη κ. Ευαγγελία Διαμαντοπούλου (δείτε εδώ), υπεύθυνη του προγράμματος, είναι καλό να γνωρίζει ότι η εικαστική αγωγή απαιτεί, δεν είναι δουλειά του ποδαριού και ούτε εύκολη υπόθεση και απαιτεί ταυτόχρονη εργαστηριακή και θεωρητική εκπαίδευση. Όταν ‘’διδάσκεται’’ μονάχα το ένα σκέλος είναι προφανές ότι ο κίνδυνος διαστρέβλωσης της εικαστικής αγωγής είναι παραπάνω από βέβαιος. Επιπλέον τα δίδακτρα και μόνο που απαιτούνται για την παρακολούθηση του προαναφερόμενου προγράμματος είναι ικανά για να απαντήσουν στα ερωτήματα, «Ποιος;»,  «Τι;» και «Για πιο σκοπό;».

Μάλιστα θορυβηθήκαμε όταν διαβάσαμε ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε δυο προγράμματα στην τιμή του ενός. Ομολογούμε ότι χρειάστηκε λίγος χρόνος για να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε σε supermarket και δεν ψωνίζουμε σαμπουάν αλλά τίτλους σπουδών που μοριοδοτούνται όσο μια θητεία ενός ανώτερου στελέχους της εκπαίδευσης!!!

Οι εικαστικοί καλλιτέχνες δηλώνουμε ότι ούτε εμείς, ούτε οι μαθητές μας, ούτε η κοινωνία της κρίσης, έχουμε ανάγκη από αυτήν τη φασόν «Αριστεία». Επίσης δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι θα διεκδικήσουμε το δικαιώματά μας και θα εμποδίσουμε κάθε επίδοξο καταπατητή του πεδίου μας με κάθε νόμιμο τρόπο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.