Υπόμνημα της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων για την κατάργηση των Εικαστικών από το Λύκειο

Υπόμνημα της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων προς την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως, την Υφυπουργό Παιδείας κ. Ζαχαράκη και τον Πρόεδρο του ΙΕΠ κ Αντωνίου για την κατάργηση των Εικαστικών Τεχνών από το Λύκειο

“Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τα δημοσιεύματα τη θεσμοθέτηση νέου Ωρολογίου Προγράμματος για τη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο οποίο αποκλείστηκαν όλα τα μαθήματα Τέχνης από το Γενικό Λύκειο. Συγκεκριμένα καταργήθηκαν τα μαθήματα Καλλιτεχνική Παιδεία, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός από την Α΄ τάξη, το Ελεύθερο Σχέδιο και το Γραμμικό Σχέδιο από την Γ΄ τάξη. Αυτό σαν πολιτική απόφαση, μας πηγαίνει δεκαετίες πίσω, καθώς αποκλείει τους έφηβους μαθητές από κάθε επαφή με την τέχνη, σε μια κρίσιμη για την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους περίοδο, ενώ δεν τους δίνει παράλληλα τα ελάχιστα εφόδια για μια στοιχειώδη προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τις Αρχιτεκτονικές, τις Καλών Τεχνών και τα Τμήματα Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Ως προς την αναγκαιότητα της παρουσίας των μαθημάτων Τέχνης, δε θα σας επαναλάβουμε αυτά που με πλήθος υπομνημάτων σας έχουμε γνωστοποιήσει κατά καιρούς. Απλά θα σας επισυνάψουμε έρευνα που κάναμε για εννέα χώρες της Ε.Ε. και τα Ωρολόγια Προγράμματα που έχουν ως προς τον τομέα των Εικαστικών Τεχνών (βλ. πιν. 1). Σε καμιά από αυτές δεν απουσιάζουν τα Εικαστικά μαθήματα Τέχνης, σε όλες όσες έχουν μαθήματα κορμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους και μάλιστα με περισσότερες ώρες από όσες είχαμε στην Ελλάδα, ενώ στις περισσότερες από αυτές, δίνεται επιπλέον επιλογή στους μαθητές που προσανατολίζονται σε καλλιτεχνικές σπουδές, με επιλεγόμενο μάθημα κατεύθυνσης 2-4 ωρών.

Πίνακας 1 – Καλλιτεχνική Εκπαίδευση σε Ε.Ε. – Γενικό Λύκειο

Ως προς τις ανάγκες προετοιμασίας των μαθητών στη χώρα μας, σας υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι που παρουσιάστηκαν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019 στα ειδικά μαθήματα ήταν, 1340 για το Ελεύθερο Σχέδιο, 1313 για το Γραμμικό Σχέδιο και 758 για τη Μουσική αντίληψη και 741 για τη Μουσική Εκτέλεση (βλ. πιν. 2), ενώ οι υποψήφιοι για τις τέσσερις Σχολές Καλών Τεχνών της χώρας μας, υπερβαίνουν αθροιστικά τους 1500.

Πίνακας 2 – Αριθμός παρουσιασθέντων υποψηφίων στις Πανελλαδικές 2019

Παράλληλα, μετά από έρευνα στους αριθμούς εισακτέων ανά Πανεπιστημιακό Τμήμα που έχει ως προαπαιτούμενη την εξέταση σε ειδικά μαθήματα, προέκυψαν τα κάτωθι στοιχεία: Ελεύθερο Σχέδιο 1476, Γραμμικό Σχέδιο 1476, Μουσική Αντίληψη και Γνώση 715, Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία 715, Προετοιμασία για Σχολή Καλών Τεχνών 477 (βλ. πιν. 3).

Πίνακας 3 – Αριθμός εισακτέων ανά Πανεπιστημιακό Τμήμα 2019

Και μόνο το γεγονός ότι ο αριθμός υποψηφίων που παρουσιάστηκαν είναι μικρότερος του αριθμού των εισακτέων, καταδεικνύει την ελλιπή ποσοτικά θεραπεία των γνωστικών αντικειμένων μας στο Γενικό Λύκειο, γεγονός που επαληθεύεται από την αντίστοιχα ελλιπή κάλυψη των κενών στα γνωστικά μας αντικείμενα, που δεν υπερβαίνει καν το 50% και ασφαλώς την αδυναμία διδασκαλίας και των δύο ειδών σχεδίου παράλληλα και επαρκώς (βλ. πιν. 4). Από τον πίνακα προκύπτει ότι για το σχ. Έτος 2019-20, έμειναν ακάλυπτα 97 κενά εκπαιδευτικών ΠΕ08, που αντιστοιχούν σε 2415 ώρες διδασκαλίας/ εβδομάδα, ή σε 1207 τμήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας/ Ελευθέρου Σχεδίου/ Γραμμικού Σχεδίου, ή σε 24.140 μαθητές πανελλαδικά (με μέσο όρο τους 20 μαθητές).

Πίνακας 4 – Κενά ΠΕ08 τέλη Αυγούστου 2019, προσλήψεις ΠΕ08 2020

Πίνακας 4 – Κενά ΠΕ08 τέλη Αυγούστου 2019, προσλήψεις ΠΕ08 2020

Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν τις ευθύνες για την σποραδικότητα της θεραπείας των γνωστικών μας αντικειμένων και σίγουρα αυτές δεν βαρύνουν εμάς, αλλά το Υπουργείο κεντρικά και τις Περιφερειακές του Υπηρεσίες. Στα στοιχεία δε αυτά, δεν συμπεριλαμβάνουμε τις γνωστές τακτικές Προϊσταμένων αλλά και Διευθυντών Γενικών Λυκείων, που συστηματικά παρεμποδίζουν τη βούληση των μαθητών, επικαλούμενοι επιχειρήματα όπως «δεν θα έρθει εικαστικός, διάλεξε αυτό, εκείνο ή το άλλο», παραβαίνοντας κάθε Υπηρεσιακό και Επιστημονικό τους καθήκον. Αν θέλετε πραγματικά να «μετρήσετε» τη βούληση των μαθητών ως προς τα μαθήματα επιλογής του 2019-20, δεν έχετε παρά να αναζητήσετε τα στοιχεία από την ηλεκτρονική τους δήλωση τον Ιούνιο του 2019, κι όχι τα τελικά του Σεπτεμβρίου, μετά τις παρεμποδίσεις, την μη κάλυψη των κενών και την επιβολή των Υπηρεσιακών παραγόντων στην βούλησή τους.

Ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας, που και αυτή συκοφαντήθηκε στην πρόσφατη ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου, επιφυλασσόμαστε να σας απαντήσουμε άμεσα, με οπτικοακουστικά τεκμήρια, της υπό αντίξοες συνθήκες, ακούραστης προσφοράς των εικαστικών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, κρίνουμε απαράδεκτη την αναμόρφωση των Ωρολογίων προγραμμάτων του Γενικού Λυκείου, στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θα έπρεπε να έχει και ζητάμε:

  1. Τη θέσπιση του μαθήματος της Καλλιτεχνικής Παιδείας (Εικαστικά ή Μουσική ή Θέατρο), για κάθε τάξη του Γενικού Λυκείου (Α΄, Β΄ και Γ΄) ως μάθημα κορμού, με δίωρη διδασκαλία, και εργαστηριακές συνθήκες εφαρμογής, με μέγιστο αριθμό μαθητών τους 15.
  2. Την πρόβλεψη ως μαθημάτων επιλογής στην Β΄ και Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, του Ελευθέρου και του Γραμμικού Σχεδίου, με δυνατότητα παράλληλης παρακολούθησης και εργαστηριακές συνθήκες εφαρμογής, με μέγιστο αριθμό μαθητών τους 15, για όσους μαθητές επιθυμούν να ακολουθήσουν καλλιτεχνικές σπουδές.
  3. Την ίδρυση όλων των αναγκαίων οργανικών θέσεων για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ08 στα Γενικά Λύκεια της επικράτειας, προκειμένου να προσφέρουν απρόσκοπτα το έργο τους, στη μαθητιώσα νεολαία, η οποία μέσα στη δύσκολη μετάβαση της εφηβείας και την στρεσογόνα περίοδο της προετοιμασίας για τις πανελλαδικές, έχει απόλυτη ανάγκη την κρατική υποστήριξη για πνευματική, καλλιτεχνική και δημιουργική διέξοδο.

 

Το Δ.Σ. της  Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων

 

το υπόμνημα εδώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.