06-05-20 Οδηγίες για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων

06-05-20 Οδηγίες για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων…

περισσότερα