27-10-20 Αποσπάσεις-Ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων για Ββάθμια εκπαίδευση και ΣΜΕΑΕ 

27-10-20 Αποσπάσεις-Ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων για Ββάθμια εκπαίδευση και ΣΜΕΑΕ  1.Ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-2021. 2. Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας…

περισσότερα