12-02-21 Διευκρινιστικές οδηγίες για την υποστήριξη μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ23Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών (2)

12-02-21 Διευκρινιστικές οδηγίες για την υποστήριξη μαθητών/τριών, γονέων καιεκπαιδευτικών από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιοτης…

περισσότερα