12-05-21 Εγκύκλιος αναστολής της επικαιροποίησης των ΚΔΒΜ επιπέδου1 και επιπέδου 2 

12-05-21 Εγκύκλιος αναστολής της επικαιροποίησης των ΚΔΒΜ επιπέδου1 και επιπέδου 2  Έχει υπογραφεί στις 10-05-2021 από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιο Βούτσινο…

περισσότερα

12-05-21 Εγκύκλιος για την αναστολή της επικαιροποίησης αδειών των Κολλεγίων και των ΙΙΕΚ 

12-05-21 Εγκύκλιος για την αναστολή της επικαιροποίησης αδειών των Κολλεγίων και των ΙΙΕΚ  Έχει υπογραφεί στις 10-05-2021 από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ.…

περισσότερα