07-01-22 Τροποποίηση ΚΥΑ – Λειτουργία εκπαιδευτικών δομών 

07-01-22 Τροποποίηση ΚΥΑ – Λειτουργία εκπαιδευτικών δομών  Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών,…

περισσότερα